Ogłoszenia Duszpasterskie na XV Niedzielę Zwykłą - 11.07.2021 r. 

1. Czemu Bóg na proroka powołał pasterza? Czemu na apostołów rybaków?
No tak... Nie było lepiej przygotowanych czy bardziej godnych?
Może po to, by nie mieli powodu myśleć, jacy to są świetni i wspaniali...
Kto może zostać Bożym prorokiem czy apostołem? Skłonni chyba bylibyśmy powiedzieć, że powinien to być człowiek dobrze do swojej misji przygotowany. Czytania tej niedzieli niosą nam zaskakującą tezę: Bożym prorokiem czy apostołem może zostać byle kto. Byle był powołany przez Boga i chciał tę misję pełnić. Bo siła jego oddziaływania nie pochodzi z niego, ale sprawia ją Bóg. Jakość narzędzia, którym On się posługuje, ma znaczenie drugorzędne...
2. Przypominamy, że zniesiona została dyspensa dla katolików od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. z powodu pandemii. Nadal jednak apelujemy
o ostrożność i prosimy wszystkich o zachowywanie odpowiedniego dystansu w świątyni (szczególnie procesji do Komunii Świętej i przy wychodzeniu z kościoła), obowiązkowe noszenie maseczek zakrywających usta i nos oraz stosowanie dezynfekcji rąk przy wejściu i wyjściu z kościoła.
3. Odpust parafialny ku czci św. Jakuba przypada w tym roku w niedzielę 25 lipca. Msze św. wg porządku niedzielnego, a uroczysta suma odpustowa odbędzie się o godzinie 12:00. Zapraszamy już dziś do wspólnoty modlitwy. Postarajmy się znaleźć czas na udział i dobre przygotowanie. Niech to będzie też sprawdzianem naszej wiary, czy nam zależy na Bogu i na Jego wsparciu w tym trudnym czasie. Tegoroczny odpust będzie miał szczególny charakter. Kościół św. Jakuba w Tucholi, w Roku świętym Jakubowym, jest kościołem stacyjnym. Można w nim zyskać odpust zupełny. Skorzystajmy ze spowiedzi świętej, słuchanej 15 minut przed Mszą św. By móc czerpać ze skarbca Kościoła, uzyskując odpust przypisany dla naszej świątyni.
4. W najbliższy wtorek przypada 13 dzień miesiąca lipca, więc przeżywać będziemy czuwanie fatimskie. W związku z powyższym po Mszy św. o godz. 17.00 rozpocznie się procesja różańcowa. Niech będzie to czas modlitwy za cały Kościół Święty, Ojca Świętego i naszą Ojczyznę. Wszystkich wiernych zachęcamy do udziału w tej modlitwie.
5. Biuro parafialne czynne w poniedziałek i piątek od 16.00-16.30; wtorek, środę i czwartek od 09.00-10.00.
6. Parafia Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach organizuje w dniach 11 – 12 września br. dwudniowy wyjazd do Warszawy na beatyfikację Kard. Stefana Wyszyńskiego. Pierwszego dnia przewidziana jest modlitwa przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz Msza Święta w kościele pw. św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, gdzie posługiwał bł. męczennik, a także wizyta w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jana Chrzciciela – miejscu pochówku Prymasa Tysiąclecia. Drugiego dnia przewidziany jest udział w uroczystościach beatyfikacyjnych kard. Stefana Wyszyńskiego w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Koszt 350 zł. Zapisy u ks. Dominika Roczniaka osobiście lub pod numerem tel. 795-625-445.
7. Numer konta parafialnego, na który można wpłacać ofiary na bieżące utrzymanie kościoła. SGB Bank Spółdzielczy O/Tuchola Nr: 44 8174 0004 0017 9184 2000 0001. Dziękujemy osobom, które odpowiedziały w minionym czasie na apel i przychodzą z pomocą parafii wpłacając pieniądze na rachunek parafii lub przekazując je w tradycyjny sposób. Serdeczne "Bóg zapłać".
8. Z kalendarza liturgicznego:
- 12 lipca (pn.) wspomnienie, Św. Brunona z Kwerfurtu, biskupa i męczennika
- 13 lipca (wt.) wspomnienie, Śś. Andrzeja, Świerada i Benedykta, pustelników
- 15 lipca (czw.) wspomnienie, Św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła
- 16 lipca (pt.) wspomnienie, NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY z góry Karmel
9. Wszystkim, korzystającym z wakacji i urlopów życzymy pięknej pogody i pogłębienia przyjaźni z Bogiem przy korzystaniu z wypoczynku na łonie przyrody. Prosimy, by pamiętać o przestrzeganiu zasad epidemicznych, by czas wypoczynku przeżyć w zdrowiu i radości. Dla pracujących na roli i w innych zakładach pracy prosimy o Boże błogosławieństwo i obfite owoce pracy.
Wasi Duszpasterze
Ks. Jan Pałubicki Proboszcz tel. 52 334 35 23
Ks. Marcin Leszczyński Wikariusz tel. 52 334 31 44
Intencja papieska na lipiec:
Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.
Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2020/2021
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Chrzest święty przyjęli: Pola Musial; Jakub Bonna
Do domu Ojca w niebie odeszli:
Sławomir Pestka 11.03.
Krystyna Pilich 03.07
Zapowiedzi przedślubne:
10/2021/I Mirosław Adryjański, st. wol.- par. św. Jakub Ap. Tuchola
Karolina Rogala, st. wol. - par. Wszystkich Świętych Brusy