Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Wielkanocy - 25 kwietnia 2021 r. 

 1. Ta niedziela nazywana Niedzielą Dobrego Pasterza. Ale równie dobrze mogłaby zostać nazwana niedzielą poznania. Wydaje mi się, że czytania tej niedzieli poruszają temat niezwykle ważny dla życia duchowego każdego chrześcijanina. Mówią o przemianie człowieka, której źródłem jest spotkanie ze Zmartwychwstałym. Nie tylko na podobieństwo Piotra i Jana z pierwszych dni po Zesłaniu Ducha Świętego. Tak, oni zrozumieli, że znaleźli skarb, perłę, dla której warto wszystko inne zostawić.
Ale po latach Jan odkrył coś więcej: że bycie blisko Jezusa przemienia, przebóstwia, czyni świętym; że w chwili śmierci takiego chrześcijanina Bóg wcale nie musi jakby lepić go zupełnie od nowa. Wystarczy nieco poprawić i już będzie wszystko jak ma być...
Widać w tym wielką role modlitwy. Niekoniecznie tej, polegającej na powtarzaniu znanych formuł modlitewnych (choć nie wolno i tej formie modlitwy odmawiać wartości), ale takiej, w której człowiek staje przed Bogiem i z kart Pisma Świętego czy z głosu własnego sumienia wyczytuje kim On jest, jaki jest... Taka modlitwa chyba zawsze trochę człowieka przemienia. Tak jak doświadczenie Taboru chyba jednak trochę zmieniło tych trzech uczniów, którzy byli jego świadkami...
2. Dzisiejsza Niedziela Dobrego Pasterza to Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele. Każdego dnia wspieramy modlitwą powołanych do szczególnej służby Bożej i o dar nowych powołań. Są to jednocześnie kolejne Kwartalne Dni Modlitw o powołania (25 IV-01 V).
3. Wciąż obowiązują przepisy sanitarne, które dopuszczają w przestrzeni świątyni określoną ilość osób, oprócz tych, którzy uczestniczą w liturgii na zewnątrz kościoła. Pamiętamy o zachowaniu dystansu społecznego (1,5 m), dezynfekcji rąk i zasłanianiu ust i nosa. W związku z ostatnimi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, bardzo prosimy wszystkich, aby w duchu troski o własne zdrowie, ale również zdrowie naszych bliźnich, zastosowali się do obowiązujących obecnie przepisów sanitarnych. Prośba jest o tyle trudna, że zadaniem księdza jest zachęcanie wiernych do uczestniczenia w nabożeństwach, a nie zamykanie drzwi kościoła. Dla prawdziwie wierzących nastał czas próby, ale pamiętajmy, że „co nas nie zabije to nas wzmocni” . Chrystus na pewno jest z nami i obiecał, że po nocy przyjdzie dzień.
4. Przypominamy, że czas spowiedzi wielkanocnej zaczął się Środą Popielcową, a skończy Uroczystością Trójcy Przenajświętszej – 30 maja. Bardzo zachęcamy, by przystępować do sakramentu pokuty, aby dopełnić obowiązku wynikającego z przykazania kościelnego. Okazja do spowiedzi świętej każdego dni powszednie 15 minut przed Mszą świętą. Nie lekceważmy daru Miłosierdzia Bożego! Niech to będą dobrze przygotowanie spowiedzi. Skorzystajmy z pomocy, by dobrze przeprowadzić rachunek sumienia.
5. Wszelkie sprawy załatwiane telefonicznie prosimy wykonywać w godzinach urzędowania biura parafialnego. Godziny otwarcia: w poniedziałek i piątek od 16.00-16.30; wtorek, środę i czwartek od 09.00-10.00.
6. Dziękujemy parafianom, którzy nie przychodząc do świątyni przekazali swoje wsparcie na rzecz naszego kościoła na rachunek bankowy parafii: SGB Bank Spółdzielczy O/Tuchola Nr: 44 8174 0004 0017 9184 2000 0001
7. Z kalendarza liturgicznego:
-25 kwietnia (ndz.) – Dzień modlitw o urodzaje; 9 rocz. śmierci bp. Pelplińskiego Jana Bernarda SZLAGI RiP
-29 kwietnia (czw.) święto Św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy, patronki Europy
8. Gorąco zachęcamy do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w naszej zakrystii lub przy wyjściu.
9. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.
Szczęść Boże! Wasi Duszpasterze

Zapowiedzi przedślubne:
4/2021/I Damian Jakub Dembiński, st. wol.- par. św. Jakuba Ap. Tuchola
Monika Magdalena Myk, st. wol. - par. św. Jakuba Ap. Tuchola
5/2021/I Patryk Jan Lemańczyk, st. wol.- par. św. Bartłomieja Ap. Tuchola
Alicja Sajkowska, st. wol. - par. św. Jakuba Ap. Tuchola
6/2021/I Sławomir Rink, st. wol.- par. św. Jakuba Ap. Tuchola
Karolina Karowska, st. wol. - par. Wielki Mędromierz

Intencja papieska na kwiecień 2021:
Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.

Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2020/2021
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
www.parafiajakub.pl  www.facebook.com/ParafiaJakubTuchola 

Biuro Parafialne
Plac Wolności 30 89-500 Tuchola tel. 52 334 35 23
Godziny otwarcia: w poniedziałek i piątek od 16.00-16.30;
wtorek, środę i czwartek od 09.00-10.00.
Ks. Jan Pałubicki Proboszcz tel. 52 334 35 23
Ks. Marcin Leszczyński Wikariusz tel. 52 334 31 44