Ogłoszenia Duszpasterskie na II Niedzielę Wielkanocy - 11 kwietnia 2021 r. 

1. Zasadnicze pytanie, jakie stawia liturgia słowa tej niedzieli chrześcijanom wszystkich wieków brzmi: czy żyjecie, jak wspólnota pierwszych chrześcijan, opromienieni blaskiem zmartwychwstania i świadomością, że wasz Mistrz, który za was tak wiele wycierpiał, wkrótce powróci? To tylko z pozoru pytanie teoretyczne, bez znaczenia w codziennym życiu. Szczęśliwa żona i matka także w miejscu pracy zawodowej jest nieco inna niż osoba nieszczęśliwa, przeżywająca rodzinne czy małżeńskie problemy. Takie sprawy mniej czy bardziej, ale jednak rzutują na nasze codzienne życie. Widać także po nas, uczniach Chrystusa, czy jesteśmy „nie z tego świata” czy raczej do bólu zapatrzeni w sprawy ziemskie. Tym samym widać, na ile poważnie traktujemy swoje przekonanie o Jezusa i naszym kiedyś zmartwychwstaniu, a na ile jest to dla nas tylko element religijnego folkloru, nie mający wpływu na nasze codzienne decyzje.
2. Dziś II Niedziela Wielkanocny, czyli Miłosierdzia Bożego. Przeżywamy ją inaczej niż zwykle. Wokół nas lęk, cierpienie i ogromny wysiłek wielu ludzi. Zdecydowana większość z nas pozbawiona jest fizycznej obecności w świątyni. Pomimo tego wierzymy głęboko, że Pan Jezus zmartwychwstały, pokonał grzech, cierpienie i śmierć. Dlatego my, duszpasterze, życzymy wszystkim, aby te wydarzenia, przez wiarę dokonały się w nas, w naszych sercach i domach. Niechaj ludzkość obroni się przed pandemią, a MIŁOSIERNY Chrystus obdarzy nas nadzieją, umocni we wzajemnej miłości i otworzy nas bardziej na to, co najważniejsze: na zbawienie i życie wieczne. Od dzisiaj do soboty (11 - 17 IV) będzie trwał Tydzień miłosierdzia.
3. Przypominamy, że czas spowiedzi wielkanocnej zaczął się Środą Popielcową, a skończy Uroczystością Trójcy Świętej – 30 maja.
4. Wszelkie sprawy załatwiane telefonicznie prosimy wykonywać w godzinach urzędowania biura parafialnego. Godziny otwarcia: w poniedziałek i piątek od 16.00-16.30; wtorek, środę i czwartek od 09.00-10.00.
5. Wciąż obowiązują przepisy sanitarne, które dopuszczają w przestrzeni świątyni określoną ilość osób, oprócz tych, którzy uczestniczą w liturgii na zewnątrz kościoła. Pamiętamy o zachowaniu dystansu społecznego (1,5 m), dezynfekcji rąk i zasłanianiu ust i nosa. W związku z ostatnimi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, bardzo prosimy wszystkich, aby w duchu troski o własne zdrowie, ale również zdrowie naszych bliźnich, zastosowali się do obowiązujących obecnie przepisów sanitarnych. Prośba jest o tyle trudna, że zadaniem księdza jest zachęcanie wiernych do uczestniczenia
w nabożeństwach, a nie zamykanie drzwi kościoła. Dla prawdziwie wierzących nastał czas próby, ale pamiętajmy, że „co nas nie zabije to nas wzmocni” . Chrystus na pewno jest z nami i obiecał, że po nocy przyjdzie dzień.
6. Przyszła Niedziela jest Ogólnopolską Niedzielą Biblijną rozpoczynającą XIII Tydzień Biblijny.
7. Dziękujemy parafianom, którzy nie przychodząc do świątyni przekazali swoje wsparcie na rzecz naszego kościoła na rachunek bankowy parafii: SGB Bank Spółdzielczy O/Tuchola Nr: 44 8174 0004 0017 9184 2000 0001
8. Z kalendarza liturgicznego:
Podczas dzisiejszej Mszy Świętej o godz. 12:00 polecamy w modlitwie naszego księdza proboszcza Jana Pałubickiego, który obchodzić będzie jutro urodziny. Także w dniu jutrzejszym na Mszy o godz. 17:00 będziemy modlić się w intencji Jubilata.
Z kolei w najbliższy czwartek przypada 37 rocznica sakry biskupa seniora Piotra Krupy.
9. Życzymy Bożej pomocy od Zmartwychwstałego Jezusa. Niech nasz rodzinny dom będzie domowym Kościołem, w którym jest modlitwa, zgoda i życzliwość, a Miłosierdzie Boże niech przyniesie nadzieję na lepsze jutro. Solenizantom tygodnia składamy najlepsze życzenia. Szczęść Boże!
Wasi Duszpasterze

Zapowiedzi przedślubne:
3/2021/II Tomasz Czarnowski, st. wol.- par. św. Jakuba Ap. Tuchola
Delfina Czapiewska, st. wol. - par. św. Jakuba Ap. Tuchola

Chrzest święty przyjęli: Klara Grzegorczyk; Bruno Kołodziejski

Do domu Ojca w niebie odeszli:
Marian Wytrążek 07.IV
Urszula Musolf 07.IV
Barbara Szachta 08. IV

Intencja papieska na kwiecień 2021:
Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.

Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2020/2021

„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”

Biuro Parafialne

Plac Wolności 30 89-500 Tuchola tel. 52 334 35 23
Godziny otwarcia: w poniedziałek i piątek od 16.00-16.30;
wtorek, środę i czwartek od 09.00-10.00.