Ogłoszenia Uroczystość Wszystkich Świętych –  1 listopada 2020 r.

 1. Uroczystość wszystkich świętych... Czy też kiedyś nasza? Obyśmy i my w gronie świętych się znaleźli. Bo choć obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, jeszcze nie wiadomo, kim będziemy. Mamy nadzieję, że gdy Boga ujrzymy jakim jest... A póki co trzeba nam przechodzić przez różnorakie uciski. Tak próbowana jest nasza wierność. Bo cóż by to była za wierność, gdyby nic nie kosztowała? Tak można streścić dwa pierwsze czytania tej uroczystości... A trzecie jest wskazaniem jak iść. Droga dziewięciu błogosławieństw. Doznajemy ucisków, doznajemy braków? Jesteśmy błogosławieni, szczęśliwi. Bo dla nas jest Chrystusowy pokój ducha i niebo.
2. Dziś przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszym kościele będą sprawowane według porządku niedzielnego. W tę uroczystość uwielbiamy Boga w Jego świętych – w tych, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności. Zgodnie z rozporządzeniami nie ma nabożeństwa na cmentarzu.
3. W poniedziałek, 2 listopada w liturgii wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, jest to tzw. Dzień Zaduszny. W naszym kościele tego dnia sprawujemy Msze Święte zbiorowe za zmarłych o godz.: 8.30 i 17.00, a w Kiełpinie o 15:30. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada (w tym roku te dni możemy rozłożyć na cały miesiąc –
z racji pandemii) duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.
4. Rozpoczynamy listopad, miesiąc szczególnej pamięci i modlitwy za zmarłych. Święty Jan Paweł II nauczał, że „Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia by dostąpić radości nieba”. Przy wyjściu z kościoła znajdują się kartki na wypominki oraz intencje na Msze święte zbiorowe w dniu 02 listopada. Prosimy czytelnie wypisać imiona zmarłych, których będziemy polecali Bogu w modlitwie. Wypominki można składać także
w zakrystii.
5. Na Mszę Św. o godz. 12:00 zapraszamy dzieci wraz z rodzicami w ramach przygotowania do I Komunii Świętej. Korzystając z okazji, chcemy zachęcić rodziców tych dzieci (ale też innych), którym zależy na przyszłości ich dzieci, by odmawiali jedynie jedną dziesiątkę różańca dziennie.
Różaniec Rodziców za Dzieci jest to modlitwa, mająca na celu otaczać ochronnym płaszczem dzieci przed wieloma zagrożeniami, które niesie świat. Świadomość wspólnej modlitwy i niezachwianej opieki Bożej nad dzieckiem daje rodzicowi niesłychany spokój i często uwalnia od lęków o dziecko, o bezpieczeństwo teraz i w przyszłości. Poświęcenie 4-5 minut dziennie, aby dziecko miało opiekę przez 24 godz., to wspaniała Boża ekonomia - tylko trzeba się na nią zdobyć. Rodzice modlą się za swoje dzieci w pociągu, jadąc samochodem, przy desce do prasowania i w czasie przerwy w pracy. Dziesiątka do dziesiątki i tak płynie w górę nieustanna modlitwa różańcowa rodziców. Nie zwlekaj daj dziecku to, co najlepsze!!! Przemyśl, niech poświecenie dziecku różańca nie będzie jedynie jedną z formalności w przygotowaniu do I Komunii, daj dziecku osobisty przykład ufnej modlitwy i zawierzenia się Bogu i Jego Matce. Czekamy na zgłoszenia.
6. Wobec zwiększającej się gwałtownie liczby zakażeń koronawirusem i nowych obostrzeń sanitarnych, dotyczących udziału wiernych w zgromadzeniach religijnych informujemy, że w naszym kościele jednorazowo może znajdować się 89 osób. W kościele przebywamy w maseczkach lub przyłbicach zasłaniających usta i nos oraz z zachowaniem odpowiedniego dystansu. Zwracamy się do Drogich Parafian i Gości z prośbą o przyjęcie ze zrozumieniem i cierpliwością nałożonych ograniczeń.
7. INSTRUKCJA OBSŁUGI (prosimy przeczytać z uwagą i zacząć stosować): W świątyni umieściliśmy bezdotykowe automaty do dezynfekcji rąk. Przy urządzeniu podstawiamy jedną dłoń na 1-2 sekundy w celu pobrania płynu i rozprowadzamy po drugiej. Nie myjemy tu rąk! Automat dozuje płyn, a nie rozpyla, zatem wystarczy pobrać niewielką jego ilość, aby jedynie zwilżyć ręce. Wszystko dzieje się samoczynnie, niczego nie dotykamy!
8. W poniedziałek, 26 października 2020 roku w naszej wspólnocie parafialnej młodzież przeżywała swoje święto. Grupa 34 młodych ludzi przyjęła bierzmowanie. O godz. 16.00 rozpoczęła się uroczysta Msza św., której przewodniczył J. E. Bp Ryszard Kasyna. Uroczysta Eucharystia przebiegała z ogromnym zaangażowaniem młodzieży, która postawą i aktywnością dawała świadectwo swojej dojrzałości i dobrego przygotowania. Po skończonej Uroczystości nowo bierzmowani podziękowali Ekscelencji za modlitwę i udzielenie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Zapewniając przy tym, że tucholska młodzież nie zawiedzie zaufania Chrystusa i Kościoła, którym dzisiaj przez bierzmowanie zostali obdarzeni.
Niech Duch Święty towarzyszy młodzieży na drogach dojrzałego, chrześcijańskiego życia.
9. Z kalendarza liturgicznego:
- 02 lis. (pn.) Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych tzw. Dzień Zaduszny
- 04 lis. (śr.) wspomnienie, Św. Karola Boromeusza, biskupa
- 05, 06, 07 lis. – I Czwartek, I Piątek i I Sobota miesiąca
10. Na dzień dzisiejszy – odwiedziny chorych - w listopadzie odwołane.
11. Na nadchodzące dni życzymy wszystkim zdrowia i Bożego błogosławieństwa.
Szczęść Boże.
Wasi Duszpasterze

Intencja papieska na listopad:
Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji
zawsze pozostawał w służbie ludzkiego istnienia.

Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2019/2020
„Wielka Tajemnica Wiary”

BIURO PARAFIALNE: Tuchola, Plac Wolności 30.
Czynne w poniedziałek i piątek od 16.00-16.30;
wtorek, środę i czwartek od 09.00-10.00.