Ogłoszenia na V Niedzielę Wielkiego Postu - 29 marca 2020 r.

 1. Rząd polski wprowadził kolejne ograniczenia w celu zapobiegania koronawirusowi.
Wydarzenia o charakterze religijnym podlegają szczególnym ograniczeniom: we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Zalecamy zatem, aby Msze Święte były sprawowane jedynie z uczestnictwem osób zamawiających intencję danej Mszy Świętej (max 5 osób). Te same normy odnoszą się do Mszy Świętej pogrzebowej, z uwzględnieniem dodatkowej obsługi zakładu pogrzebowego. Jeśli chodzi o sakrament pokuty i pojednania: tak jak do tej pory jesteśmy dostępni w konfesjonale kwadrans przed każdą Mszą świętą. Również w Kiełpinie będzie dodatkowa sposobność skorzystania z tego sakramentu w poniedziałek, wtorek i środę. Należy jednak od razu po zakończeniu spowiedzi i krótkiej modlitwie dziękczynnej powrócić bezpośrednio do swojego domu (w kościele może przebywać tylko do 5 osób).
2. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Jest to dla nas, ludzi wiary, oczywiste źródło nadziei. Pan Bóg działa i uzdrawia także przez lekarzy. Niech ich wielki wysiłek nie pozostanie daremny. Zbliża się wzrost zachorowań i kulminacyjny moment epidemii koronawirusa w Polsce. Zostańmy w domu! Starajmy się uczestniczyć we Mszy św. za pośrednictwem radia, telewizji lub internetu. Jest to - w obecnej sytuacji - właściwa forma świętowania Dnia Pańskiego. W tych trudnym czasie trzeba nam karmić się Chrystusem w Komunii duchowej. Daje nam ona takie same skutki, jak Komunia sakramentalna. Zatem obudź w sobie pragnienie przyjęcia w niej Chrystusa, okaż Mu swoją miłość, dziękuj za dar Jego obecności.
3.Codziennie o godz. 20:30, zgodnie z zachętą Księży Biskupów starajmy się jednoczyć w modlitwie Różańcem w intencji chorych, tych którzy się nimi zajmują oraz służb medycznych, sanitarnych i rządowych. Zachęcamy do łączności duchowej w tym czasie poprzez modlitwę rodzinną w domach. POWRÓĆMY DO TEJ PRAKTYKI NASZYCH PRZODKÓW! Nie wstydźmy się i odnówmy w naszych domach to piękne świadectwo wiary, gromadząc wszystkich domowników na wspólnotowym pacierzu. Niech nie zabraknie również aktu zawierzenia się Bożej Opatrzności – Suplikacji.
4. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w świętym czasie Wielkiego Postu jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie. Nawrócenie ma się dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach: piątkowej Drodze Krzyżowej i niedzielnych Gorzkich Żalach. Korzystajmy z licznych transmisji.
5. Wszystkie osoby, które przyjechały z krajów objętych epidemią bardzo prosimy o zachowanie 14 dniowej kwarantanny. Nie lekceważmy tego obowiązku!
6. Pamiętajmy też o naszych sąsiadach, chorych i samotnych, aby przyjść im z pomocą w tym trudnym czasie.
7. Dziękujemy za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Dzięki nim będziemy mogli przygotować godny wystrój, by dobrze, w skupieniu i refleksji przeżywać Triduum Paschalne i święta Wielkanocne w naszym Kościele.
8. Dziękujemy parafianom, którzy nie przychodząc do świątyni przekazali swoje wsparcie na rzecz parafii na rachunek bankowy parafii: SGB Bank Spółdzielczy O/Tuchola Nr: 44 8174 0004 0017 9184 2000 0001
9. Zapraszamy do skorzystania i przeżycia Rekolekcji Wielkopostnych na podstawie katechez internetowych i telewizyjnych. W przestrzeni medialnej można znaleźć wiele różnorakich rekolekcyjnych propozycji. Wykorzystajmy obecny czas wyciszenia na wysłuchanie konferencji, by usłyszeć również Boże Słowo.
10. Z kalendarza liturgicznego:
-03 kwietnia (pt.) Imieniny Księdza Biskupa RYSZARDA
11. Ze względu na epidemię w tym miesiącu odwołujemy odwiedziny chorych.
12. Planowanie i organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci
i bierzmowania młodzieży będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych.
13. Myślą, modlitwą i serdecznym uczuciem ogarniamy wszystkich naszych Parafian, Przyjaciół i Gości. Życzymy błogosławionej niedzieli i dobrego spokojnego tygodnia.
Ks. Jan Pałubicki – Proboszcz
Ks. Marcin Leszczyński – Wikariusz
Chrzest święty przyjęli: Stanisław Główczewski, Stanisław Fiszer
Zapowiedzi przedślubne:
4/II Mateusz Sampławski - par. Wielki Mędromierz
Martyna Śmieszek par. - św. Jakub Ap. Tuchola

Intencja papieska na kwiecień:
Módlmy się, aby wszystkie osoby pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc i były otoczone opieką.

Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2019/2020
„Wielka Tajemnica Wiary”