Ogłoszenia na IV Niedzielę Wielkiego Postu 22 marca 2020 r.

1. W związku z zaistniałą sytuacją wywołaną koronawirusem podajemy do informacji, iż w naszym kościele godziny Mszy Świętych (w niedziele i dni powszednie) i nabożeństw wielkopostnych (Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale) nie ulegają zmianie. Jednocześnie apelujemy o zdrowy rozsądek. Osoby w podeszłym wieku, osoby chore, dzieci i młodzież oraz wszystkich, którzy mają obawy przed zakażeniem – bardzo prosimy o pozostanie w domach i o wspólną, rodzinną modlitwę. Korzystajmy z transmisji Mszy Świętych w mediach. Módlmy się w intencji zatrzymania koronawirusa i powrót do pełnego spokoju. Niech ten trudny czas dla każdego z nas będzie okresem naszej wzmożonej modlitwy w tej intencji.
2. Codziennie o godz. 20:30, zgodnie z zachętą Księży Biskupów starajmy się jednoczyć w modlitwie Różańcem w intencji chorych, tych którzy się nimi zajmują oraz służb medycznych, sanitarnych i państwowych. Zachęcamy do łączności duchowej w tym czasie poprzez modlitwę rodzinną w domach. POWRÓĆMY DO TEJ PRAKTYKI NASZYCH PRZODKÓW! Nie wstydźmy się i odnówmy w naszych domach to piękne świadectwo wiary, gromadząc wszystkich domowników na wspólnotowym pacierzu. Niech nie zabraknie również odmawiania Suplikacji, jako aktu zawierzenia się Bożej Opatrzności!
3. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w świętym czasie Wielkiego Postu jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie. Nawrócenie ma się dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach: piątkowej Drodze Krzyżowej – w kościele parafialnym o godz. 17:00, i niedzielnych Gorzkich Żalach o godz. 17:00. Przypominamy również, że za
każdorazowe pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej oraz za udział w Gorzkich Żalach i po spełnieniu zwyczajnych warunków można uzyskać łaskę odpustu zupełnego.
4. W związku z pandemią koronawirusa apelujemy do wszystkich wiernych o poważne traktowanie poleceń służb sanitarnych i stosowanie się do nich, przy jednoczesnym zachowaniu spokoju i rozwagi.
5. Wszystkie osoby, które przyjechały z krajów objętych epidemią bardzo prosimy o zachowanie 14 dniowej kwarantanny. Nie lekceważmy tego obowiązku!
6. Prosimy, by zgodnie z przepisami państwowymi w kościele nie gromadziło się więcej niż 50 osób.
7. Pamiętajmy też o naszych sąsiadach, chorych i samotnych, aby przyjść im z pomocą w tym trudnym czasie.
8. Dziś zbiórka do puszek na kwiaty do Grobu Pańskiego. Można je składać również drogą elektroniczną, przekazując ofiary na numer konta parafialnego z dopiskiem „na kwiaty”. Z góry dziękujemy za złożone ofiary. Dzięki nim będziemy mogli przygotować godny wystrój, by dobrze, w skupieniu i refleksji przeżywać Triduum Paschalne i święta Wielkanocne w naszym Kościele.
9. Zachęcamy do przekazania na Caritas Diecezji Pelplińskiej 1 % podatku. Włączmy się w to dzieło pomocy, które służy drugiemu człowiekowi.
10. Zapraszamy do skorzystania i przeżycia Rekolekcji Wielkopostnych na podstawie katechez internetowych i telewizyjnych. W przestrzeni medialnej można znaleźć wiele różnorakich rekolekcyjnych propozycji. Wykorzystajmy obecny czas wyciszenia na wysłuchanie konferencji, by usłyszeć również Boże Słowo.
11. Spowiedź święta wielkanocną odbędziemy 28 marca w następujących godzinach: 09:00 – 10:00; 14:30 – 15:30 i 16:00 - 17:00. Natomiast w Kiełpinie od 15:00 do 15:20.
12. Z kalendarza liturgicznego:
-25 marca (śr.) uroczystość ZWIASTOWANIE PAŃSKIE
13. Myślą, modlitwą i serdecznym uczuciem ogarniamy wszystkich naszych Parafian, Przyjaciół i Gości. Życzymy błogosławionej niedzieli i dobrego spokojnego tygodnia.
Ks. Jan Pałubicki – Proboszcz
Ks. Marcin Leszczyński – Wikariusz

Chrzest święty przyjęli: Klaudia Chabowska

Zapowiedzi przedślubne:
3/III Radosław Welter par. św. Jakub Ap. Tuchola
Paulina Haffke par. Opatrzności Bożej Tuchola
4/I Mateusz Sampławski - par. Wielki Mędromierz
Martyna Śmieszek par. - św. Jakub Ap. Tuchola

Do domu Ojca w niebie odeszli:
Maria Klafetka – 14.03.2020 r.

Intencja papieska na marzec:
Módlmy się, aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności.

Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2019/2020
„Wielka Tajemnica Wiary”