Ogłoszenia na III Niedzielę Wielkiego Postu 15 marca 2020 r.

1. W naszym myśleniu o chrześcijaństwie dość często pojawia się model „zasługiwania na dar”. Czyli „bądź dojrzały, a otrzymasz bierzmowanie”, „nawróć się z grzechów, a potem Boga proś”. Na pewno błędem byłoby zaprzestanie stawiania jakichkolwiek wymagań. Ale trzeba pamiętać, że to Bóg zawsze wychodzi pierwszy. Dał pić Izraelowi na pustyni zanim ten jeszcze cokolwiek mu dał (I czytanie) umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami (II czytanie), nie odmawia temu, który prosi Go o dar wody żywej, choć jest grzesznikiem (Samarytanka z Ewangelii żyje w konkubinacie). Ta świadomość musi też być obecna w naszej praktyce. Jeśli w skwarze dnia pojawia się okazja do doprowadzenia kogoś do wiary, nie powinniśmy sobie odpuszczać. Ciągle mamy żniwa...
2. Trwa Wielki Post. Kościół Święty przypomina: wszyscy wierni obowiązani są czynić pokutę. Dla wyrażenia tej pokutnej formy pobożności chrześcijańskiej Kościół ustanowił dni okresu postu i pokuty. W tym czasie chrześcijanin powinien szczególnie praktykować czyny pokutne służące nawróceniu serca, co jest istotą pokuty w Kościele. Powstrzymywanie się od zabaw pomaga w opanowaniu instynktów i sprzyja wolności serca.
Czynami pokutnymi są:
– modlitwa
– jałmużna
– uczynki pobożności i miłości
– umartwienie przez wierniejsze pełnienie obowiązków
– wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post.
Czasem pokuty w Kościele są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu. Wstrzemięźliwość obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia we wszystkie piątki i środę popielcową. Post obowiązuje w Wielki Piątek wszystkich między 18 a 60 rokiem życia. Powstrzymywanie się od zabaw obowiązuje w czasie Wielkiego Postu.
3. Nabożeństwa Wielkopostne:
- Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17:00
- Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17:00
Na mocy decyzji papieża Pawła VI jest możliwość uzyskania raz dziennie odpustu zupełnego – za odprawienie Drogi Krzyżowej. Za udział w Gorzkich Żalach.
4. Dzisiejsza kolekta przeznaczona na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Za złożone ofiary na ten cel składamy serdeczne „Bóg Zapłać”, zapewniając o pamięci w modlitwie ze strony obdarowanych.
5. Za tydzień zbiórka do puszek na kwiaty do Grobu Pańskiego. Z góry dziękujemy za złożone ofiary. Dzięki nim będziemy mogli przygotować godny wystrój, by dobrze, w skupieniu i refleksji przeżywać święta Wielkanocne w naszym Kościele.
6. Zachęcamy do przekazania na Caritas Diecezji Pelplińskiej 1 % podatku. Włączmy się w to dzieło pomocy, które służy drugiemu człowiekowi.
7. W tym roku również zechciejmy włączyć się w akcję Caritasu- „jałmużna wielkopostna”. Przed ołtarzem znajdują się skarbonki wielkopostne, które można zabrać do domu. Skarbonki te przynieśmy do kościoła w Wielkim Tygodniu.
8. Z kalendarza liturgicznego:
-19 marca (czw.) uroczystość Św. JÓZEFA, Oblubieńca NMP
9. Parafialne Rekolekcje Wielkopostne oraz dla uczniów szkół podstawowych: Nr 1 w Tucholi i Kiełpinie rozpoczniemy w V Niedzielę Wielkiego Postu – 29 marca 2020 roku. Już dziś życzymy dobrego zaplanowania i owocnego przeżycia tego czasu, a także spowiedzi świętej.
Ks. Jan Pałubicki – Proboszcz
Ks. Marcin Leszczyński – Wikariusz

Zachęcamy do przekazania 1% podatku na Caritas Pelplińską KRS 0000252333

Do domu Ojca w niebie odeszli:
Gertruda Okonek – 07.03 2020 r.
Janusz Wegner – 12.03.2020 r.

Zapowiedzi przedślubne:
3/II Radosław Welter par. św. Jakub Ap. Tuchola
Paulina Haffke par. Opatrzności Bożej Tuchola

Intencja papieska na marzec:
Módlmy się, aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności.

Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2019/2020
„Wielka Tajemnica Wiary”