Ogłoszenia na II Niedzielę Wielkiego Postu - 8 marca 2020 r.

1. W czytaniach II niedzieli Wielkiego Postu znajdujemy mocne wezwanie do słuchania Boga. Wezwania domagającego się konkretnych życiowych decyzji, a przynajmniej poważnego rozważenia, a nie potakiwania, w którym nie ma krztyny chęci do autentycznego wprowadzania słów Boga w życie. Słuchajcie Boga, słuchajcie Jezusa. Z wyraźnym wskazaniem, że nie chodzi o słuchanie jednym uchem, a pozbywanie się drugim. Abram ruszył w drogę, jak mu Bóg kazał. Tymoteusz ma wziąć udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii. Wydaje się, że każdy z nas powinien mocno zapytać sam siebie, jakim jest słuchaczem. Pytanie jeszcze, czy na serio chcesz nauczanie Jezusa wprowadzać w życie... Słuchajcie Go. Tak naprawdę, bez puszczania przy tym oka.
2. Nabożeństwa Wielkopostne:
❖ Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17:00
❖ Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17:00
Na mocy decyzji papieża Pawła VI jest możliwość uzyskania raz dziennie odpustu zupełnego – za odprawienie Drogi Krzyżowej. Za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali w jakimkolwiek kościele lub kaplicy na terenie Polski – wierny zyskuje odpust zupełny raz w tygodniu w okresie Wielkiego Postu.
3. Tradycyjnie dzisiejsza, II niedziela Wielkiego Postu jest obchodzona jako Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Pomagamy misjom modlitwą, ofiarowanym cierpieniem oraz ofiarami, które pozwalają misjonarzom pełnić posługę miłosierdzia. Decyzją Konferencji Episkopatu Polski ofiary zbierane do puszek w II niedzielę Wielkiego Postu będą przeznaczone na pomoc polskim misjonarzom poprzez Dzieło Pomocy „Ad Gentes". Dziękujemy za wsparcie.
4. „Bóg zapłać” za ofiary dzisiaj złożone na kolektę przeznaczoną na potrzeby naszego kościoła. Przyszłotygodniowa taca na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.
5. Spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Św. w naszej Parafii w bieżącym roku odbędzie się w Kościele za tydzień w niedzielę (15 marca) bezpośrednio po Mszy św. o godz. 12:00. Na spotkaniu wystarczy, aby był jeden rodzic każdego dziecka. Spotkanie to jest obowiązkowe!!!
6. Zachęcamy do przekazania na Caritas Diecezji Pelplińskiej 1 % podatku. Przy wyjściu z kościoła zabrać można ulotki z numerem KRS. Włączmy się w to dzieło pomocy, które służy drugiemu człowiekowi.
7. W tym roku również zechciejmy włączyć się w akcję Caritasu- „jałmużna wielkopostna”. Przed ołtarzem znajdują się skarbonki wielkopostne, które można zabrać do domu. Skarbonki te przynieśmy do kościoła w Wielkim Tygodniu.
8. Z kalendarza liturgicznego:
-13 marca (pt.) rocznica wyboru papieża FRANCISZKA (2013)
9. Szanowni Państwo! Parking przy kościele jest przeznaczony dla osób, które korzystają z posługi duszpasterskiej w kościele i interesantów kancelarii parafialnej. Coraz częściej zdarza się jednak, że korzystają z niego osoby, które nie są związane z życiem parafii. Samochody pozostawione na parkingu na cały dzień utrudniają możliwość korzystania z parkingu tym, dla których jest on przeznaczony. Jednocześnie podkreślamy, że plac ten, jako parking, służy wyłącznie w godzinach otwarcia biura parafialnego oraz w czasie posługi duszpasterskiej w naszym kościele w czasie nabożeństw, Mszy Świętych, spotkań grup. Jednocześnie przepraszamy za możliwość zablokowania pojazdu w przypadku pozostawienia go na placu kościelnym od strony ul. Chojnickiej. Samochody parkujemy jedynie na placu od ul. Kościelnej. Prosimy o uszanowanie decyzji i dziękujemy za dostosowanie się do zasad korzystania z parkingu.
10. Wszystkim Paniom i dziewczętom życzymy, aby wpatrując się w najpiękniejszą kobietę - Maryję - zawsze promieniowały na zewnątrz prostotą oraz miłością do Pana Boga i do drugiego człowieka.
Ks. Jan Pałubicki – Proboszcz
Ks. Marcin Leszczyński – Wikariusz

Zachęcamy do przekazania 1% podatku na Caritas Pelplińską KRS 0000252333

Chrzest święty przyjęli: Nina Wawrzynowicz

Zapowiedzi przedślubne:
3/I Radosław Welter par. św. Jakub Ap. Tuchola
Paulina Haffke par. Opatrzności Bożej Tuchola

Intencja papieska na marzec:
Módlmy się, aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności.

Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2019/2020 „Wielka Tajemnica Wiary”