Ogłoszenia Parafialne na I Niedzielę Adwentu - 1 grudzień 2019 r.

 1. Dzisiejszą I-wszą Niedzielą Adwentu zapoczątkowaliśmy nowy rok liturgiczny, a zarazem bezpośredni okres przygotowania do świąt Bożego Narodzenia i powtórnego przyjścia Chrystusa. Obecny rok duszpasterski przeżywamy pod hasłem: „Wielka tajemnica wiary”. Realizacja programu duszpasterskiego ma zbliżać wszystkich wiernych do Eucharystii i pomóc im w świadomym przeżywaniu Mszy Świętej. Fakt, że w niedzielnej Eucharystii uczestniczy coraz mniej wiernych, zwłaszcza dzieci i młodzieży – którego jako wspólnota wierzących nie możemy nie zauważyć – musi w nas rodzić głębokie pragnienie ożywienia naszej pobożności eucharystycznej. Postarajmy się zatem jak najpiękniej przygotować nasze serca, poprzez czas Adwentu, by w nich na nowo narodził się nasz Pan i Zbawca – Słowo, które Ciałem się stało. pokazujące, że w naszych sercach naprawdę króluje Bóg.
2. Dzisiaj na każdej mszy będzie błogosławieństwo i poświęcenie opłatków, którymi w Wigilijny wieczór w gronie rodziny i najbliższych będziemy łamać się i składać życzenia. Nabywać je można w zakrystii lub biurze parafialnym. W tych miejscach też możemy zaopatrzyć się w świece „Wigilijnej Pomocy Dzieciom”. To akcja „Caritas” wspomagająca dzieci potrzebujące pomocy. Za świece większe składamy ofiarę 15 zł., za mniejsze 8 zł.
3. Zapraszamy wszystkich w dni powszednie na Msze św. adwentowe o godz. 17:00. Dzieci przynoszą ze sobą lampiony i papierowe laurki z wypisanymi postanowieniami na czas adwentu. Do uczestnictwa zachęcamy również młodzież i dorosłych.
4. Spotkanie kandydatów do Sakramentu bierzmowania klas ósmych w sobotę (07.12) na Mszy Św. o godz. 17:00.
5. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi na Wschodzie.
6. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne. W czwartek modlimy się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. W piątek spowiedź w kościele parafialnym o godz. 8:00 i 16:30. W kościele filialnym w Kiełpinie o godz. 15:00; o 15:30 Msza Św.
7. Chorych z posługą sakramentalną odwiedzimy: ks. Proboszcz w piątek (06.12) od godz. 9:00 miasto. Ks. wikariusz w sobotę (07.12) chorych w Kiełpinie i Wiśniówce od godz. 9:00 miasto. Ks. wikariusz w sobotę (07.12) chorych w Kiełpinie i Wiśniówce od godz. 9:00, a wszystkich pozostałych, wyjątkowo, już we wtorek (03.12) od godz. 10.
8. W minioną niedzielę proboszcz naszej parafii ks. Jan ustanowił trzech nowych ministrantów. Zostali nimi: Franciszek, Michał i Mateusz. Podniosłą chwilą był moment, kiedy ks. Proboszcz – po poświęceniu komż - poprosił rodziców, żeby pomogli je założyć swoim synom. Ta prosta, zwykła wydawałoby się czynność, ma w sobie głęboką wymowę. Bowiem rodzice w jakiś sposób dzisiaj złożyli swoje pociechy Bogu w ofierze, by mogły Mu służyć przy Jego ołtarzu, w Jego świątyni. Małym bohaterom życzymy, by mogli - swoje szczere pragnienie – realizować przez wiele lat, a może i do końca życia pełnić tę świętą służbę...
9. Z kalendarza liturgicznego:
-03 grudnia (pn.) wspomnienie Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
-07 grudnia (sob.) wspomnienie Św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
- w niedzielę 8 grudnia przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.
Tego dnia w Godzinie Łaski czyli między godziną 12.00 a 13.00 można uprosić wiele łask dla siebie i świata. Matka Boża podczas objawienia w Montichiari we Włoszech powiedziała: „Dzięki modlitwom w tej godzinie ześlę niezliczone łaski dla duszy i ciała. Będą liczne nawrócenia, Pan mój, Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za swych grzesznych braci. Ci, którzy nie mogą przyjść do kościoła, niech modlą się w domu”. Skorzystajmy z daru Matki Bożej!
10. Wszystkim parafianom i przyjaciołom naszego kościoła, którzy w tym tygodniu będą obchodzić swoje imieniny bądź urodziny, składamy najlepsze życzenia i zapewniamy
o naszej modlitwie, polecając ich opiece Patrona parafii.
Ks. Jan Pałubicki Proboszcz
Ks. Marcin Leszczyński Wikariusz

Do domu Ojca w niebie odeszli:
+ Władysława Woźniak 28.11.2019 r.
+ Urszula Dereszyńska 30.11.2019 r.