Category Archives: Ogłoszenia parafialne

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 17 Marzec 2019 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dziś II Niedziela Wielkiego Postu. Czas szczególnej zadumy i refleksji nad naszym życiem oraz wprowadzenia wyrzeczeń i umartwienia siebie, które w sposób fizyczny i duchowy oczyszczą nasze życie z przywar i słabości tego świata a przygotują nas do świętowania świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa
2. W Niedziele Wielkiego Postu, począwszy od Niedzieli 10.03.2019r w Kościele p.w. Bożego Ciała w Tucholi odbywają się kursy przedmałżeńskie dla tych którzy takiego kursu nie zrobili a mają zamiar w najbliższym czasie zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Kurs ten rozpoczyna się o godz. 16.40 w kościele parafii Bożego Ciała w Tucholi. Zapraszamy!!!
3. W Sobotę o godz. 17.00 Msza Święta dla kandydatów do bierzmowania i po niej spotkanie dla kandydatów z klas VII szkoły podstawowej.
4. Dzisiejsza kolekta na Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie, oraz przed kościołem dziś zbiórka do puszek na rzecz polskich Misjonarzy. W przyszłą Niedzielę 24 marca kolekta specjalna na potrzeby naszego Kościoła. Za wszystkie ofiary składamy „Serdeczne Bóg Zapłać”
5. W każdy piątek Wielkiego Postu zapraszamy wszystkich wiernych do Kościoła by uczestniczyć w nabożeństwach Drogi Krzyżowej. Nabożeństwo odbywać się będzie o godz. 17.00 w łączności z Mszą Świętą. Uczestnicząc w nabożeństwach Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej, można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, przyjęta Komunia Święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego)
6. W Niedziele Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali o godz. 17.00
7. Parafia pw. Św. Jakuba Apostoła w Tucholi oraz Biuro Fides Tour zaprasza do udziału w pielgrzymce śladami Św. Jana Pawła II oraz wybrane sanktuaria Włoch, w terminie od 07.09.2019r do 17.09.2019: Padwa, Asyż, Casci, Rzym, Watykan, Monte Cassino……i.t.d.
8. „Bóg zapłać” za wszelką życzliwość, modlitwy i składane ofiary. Wszystkim solenizantom i jubilatom dnia dzisiejszego i nadchodzącego tygodnia, składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i wszelkiej pomyślności oraz opieki Matki Bożej i wstawiennictwa naszego patrona, św. Jakuba Apostoła.
Ks. Proboszcz Jan Pałubicki

Droga Krzyżowa – Czym jest
W tradycji chrześcijańskiej termin „droga krzyżowa” funkcjonuje w kilku płaszczyznach. Przede wszystkim jest to męka Pańska, która została zakończona ukrzyżowaniem oraz śmiercią Jezusa. Poza tym droga krzyżowa to nabożeństwo w kościele katolickim oraz czwarta część tajemnicy bolesnej różańca świętego.O drodze krzyżowej jako męce Pańskiej dowiadujemy się z Pisma Świętego, a dokładnie – z Ewangelii. Wydarzenie to opisują wszystkie Ewangelie, czyli pisma Marka, Mateusza, Łukasza oraz Jana. Według nich, Chrystus miał wielu przeciwników, między innymi prominentnych dostojników żydowskich. Jeden z uczniów Jezusa – Judasz Iskariota – wydał Go, co doprowadziło do uwięzienia Pana. Jezus stanął przed Piłatem, który miał Go sądzić. Chrystus – decyzją zebranej ludności – został skazany na śmierć poprzez ukrzyżowanie.Droga do śmierci była pełna bólu i cierpienia. Pan Jezusa musiał nieść bardzo ciężki krzyż. Kilka razy upadał, był biczowany przez strażników, obdzierany z szat. Aby upamiętnić tamto wydarzenie chrześcijanie na całym świecie biorą udział w nabożeństwie zwanym właśnie drogą krzyżową. Jako wspólnota przeżywają męką Pańską podczas wspominania kolejnych stacji.
Do powstania i rozszerzenia się Drogi Krzyżowej przyczynił się najbardziej Holender zwany Adrichomiusem, przełożony klasztoru św. Barbary w Delft (+ 1585 roku). Ułożył on cykl Drogi krzyżowej w 12 stacjach wraz z komentarzem. Nabożeństwo Drogi krzyżowej w jego układzie rozszerzyło się pod koniec XVI wieku na całą Europę. Po dodaniu w XVII wieku dwóch ostatnich stacji: zdjęcie z krzyża i złożenie do grobu, Droga krzyżowa uzyskała ostateczny kształt, znany do dzisiaj. Stacja I: Jezus na śmierć skazany, Stacja II: Jezus bierze krzyż na swoje ramiona, Stacja III: Pierwszy upadek pod krzyżem, Stacja IV: Pan Jezus spotyka swoją Matkę, Stacja V: Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Jezusowi, Stacja VI: Weronika ociera twarz Jezusowi, Stacja VII: Drugi upadek pod krzyżem, Stacja VIII: Jezus spotyka płaczące niewiasty, Stacja IX: Trzeci upadek pod ciężarem krzyża, Stacja X: Jezus z szat obnażony, Stacja XI: Jezus do krzyża przybity, Stacja XII: Jezus umiera na krzyżu, Stacja XIII: Jezus z krzyża zdjęty, Stacja XIV: Jezus do grobu złożony.

Odeszły do domu Ojca….
Czesława Szulc – 13.03.2019r
Irena Flieger – 13.03.2019r
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie….

Caritas Diecezji Pelplińskiej
Zwraca się z prośbą o przekazanie
1% podatku dochodowego
na dzieła miłosierdzia Caritas
Nr KRS: 00000252333
Wesprzyjmy to dzieło


I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 10 Marzec 2019 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dziś I Niedziela Wielkiego Postu. Czas szczególnej zadumy i refleksji nad naszym życiem iraz wprowadzenia wyrzeczeń i umartwienia siebie, które w sposób fizyczny i duchowy oczyszczą nasze życie z przywar i słabości tego świata a przygotuja nas przez POST, MODLITWĘ i JAŁMUŻNĘ do świętowania świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa
2. W Niedziele Wielkiego Postu, począwszy od dzisiejszej niedzieli 10.03.2019r w Kościele p.w. Bożego Ciała w Tucholi odbywać się będzie kurs przedmałżeński dla tych osób które takiego kursunie zrobiły a mają zamiar w najbliższym czasie zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Kurs ten rozpoczyna się o godz. 16.40 w kościele parafii Bożego Ciała w Tucholi. Zapraszamy!!!
3. W Sobotę o godz. 17.00 Msza Święta dla kandydatów do bierzmowania
i po niej spotkanie dla kandydatów z klas VIII szkoły podstawowej i III Gimnazjum.
4. Trwamy już od Środy Popielcowej w okresie Wielkiego Postu. W każdy piątek Wielkiego Postu zapraszamy wszystkich wiernych do Kościoła by w aktywnie uczestniczyć w nabożeństwach Drogi Krzyżowej Pana Jezusa. Nabożeństwo odbywać się będzie o godz. 17.00 w łączności z Mszą Świętą. Tego dnia obowiązuje POST. Jest to czas wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.(w okresie postu nie urządzamy hucznych zabaw).
5. W Niedziele Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żalów o godz. 17.00
6. Parafia pw. Św. Jakuba Apostoła w Tucholi oraz Biuro Fides Tour zaprasza do udziału w pielgrzymce śladami Św. Jana Pawła II oraz wybrane sanktuaria Włoch, w terminie od 07.09.2019r do 17.09.2019: Jasna Góra, Padwa, Asyż, Casci, Rzym, Watykan, Monte Cassino, San Giovanni Rotondo, Monte Sant Angelo, Manoppello, San Marino, Wenecja.
7. „Bóg zapłać” za wszelką życzliwość, modlitwy i składane ofiary. Wszystkim solenizantom i jubilatom dnia dzisiejszego i nadchodzącego tygodnia, składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i wszelkiej pomyślności oraz opieki Matki Bożej i wstawiennictwa naszego patrona, św. Jakuba Apostoła.
Ks. Proboszcz Jan Pałubicki

Jałmużna Wielkopostna
Jałmużna to obok modlitwy i postu podstawowy wymiar wielkopostnej pokuty.
Na jakie ogólne zasady należy zwracać uwagę przy praktykowaniu jałmużny
w życiu chrześcijańskim? – „Jałmużna dana ubogim jest jednym z podstawowych świadectw miłości braterskiej; jest ona także praktykowaniem pobożności, która podoba się Bogu” (KKK nr 2447). Do ćwiczeń wielkopostnych należy oprócz jałmużny i modlitwy również rozważanie Słowa Bożego, udział w nabożeństwach pasyjnych. Ważnym dziełem wielkopostnym może być pojednanie z osobami, z którymi jesteśmy skłóceni i przebaczenie naszym winowajcom. Pamiętajmy, że to wszystko ma służyć naszemu duchowemu odrodzeniu i pogłębieniu więzi z Chrystusem i braćmi. Wielki Post przeżyjemy naprawdę dobrze nie wtedy, gdy będziemy mnożyli w nim praktyki pobożne i uczynki miłosierdzia, ale jeśli ten czas przybliży nas do Boga i bliźnich. Pomoże nam w naszym nawróceniu. Otworzy nam oczy na obecność Chrystusa w cierpiących siostrach i braciach. Gdy chodzi o jałmużnę, naczelną zasadą jest pokora w jej udzielaniu. Chodzi o to,
aby wpierając materialnie potrzebujących, u zanować ich godność ludzką i chrześcijańską. Nie możemy wyciągać pomocnej dłoni do bliźniego, mając serce pyszne i butne. Jałmużna jest bardzo trudna, ponieważ wymaga od nas pokory. – Na czym ją budować? – Na świadomości tego, że my również wszystko otrzymujemy z ręki naszego Dobroczyńcy, którym jest Bóg. To, że powodzi nam się lepiej, że mamy poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego i nie przeżywamy lęku o jutro, jest łaską. Jeśli Bóg obdarza nas swoimi dobrami w taki sposób, że nie sprawia nam to przykrości i nie jest ciężarem, również my powinniśmy dzielić się z innymi w takim stylu. Druga zasada dotycząca jałmużny: nie może ona być „byle czym”, czymś „danym na odczepnego”, „dla świętego spokoju”.
Taki dar upokarza i rani, a nie dźwiga i cieszy. Ojcowie Kościoła zalecali post,
by zaoszczędzić na lepszym jedzeniu i podzielić się z głodnymi. Taka jałmużna kosztuje, jest „osobista” i z pewnością ma moc zasługującą przed Bogiem. I jeszcze jedna rzecz: jałmużna chrześcijańska jest mądra. Trzeba wykorzystywaćadar rozumu i roztropności. Chodzi o to, aby nie być łatwowiernym, nie pozwalać wykorzystywać się różnego typu naciągaczom i oszustom, którzy żerują na naszych uczuciach.

Odszedł do domu Ojca….
Tadeusz Kołodziejski – 05.03.2019r
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie….


VIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 3 Marzec 2019 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W dniach poniedziałek 04.03.2019r i wtorek 05.03.2019r Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja wiernych w godz. od 9.00 do 17.00. Starajmy się o osobiste spotkanie z Panem Jezusem utajonym w najświętszym sakramencie. Powierzmy Mu swoje radości i kłopoty osobiste jak też społeczne, parafialne i módlmy się o pokój na świecie.
2. W Niedziele Wielkiego Postu, począwszy od 10.03.2019r w Kościele Bożego Ciała w Tucholi odbywać się będzie kurs przedmałżeński dla osóbktóre takiego kursu nie zrobiły a mają zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Kurs ten rozpoczyna się w Niedzielę 10.03.2019r o godz. 16.40 Zapraszamy!!!
3. W Sobotę o godz. 17.00 Msza Święta dla kandydatów do bierzmowania i po niej spotkanie dla kandydatów z klas VII szkoły podstawowej.
4. W tym tygodniu rozpoczynamy okres Wielkiego Postu środą Popielcową, zapraszamy wszystkich wiernych do Kościoła by w akcie pokuty i umartwienia przyjąć posypanie głowy popiołem na mszach świętych o godz. 8.30 i 17.00 a w kościele filialnym w Kiełpinie 15.30. Tego dnia obowiązuje POST ŚĆISŁY!!! Jest to post o charakterze wstrzemięźliwości od pokarmów ILOŚCIOWY I JAKOŚCIOWY. (bezmięsny oraz jeden posiłek do syta i dwa skromne).
5. W każdy piątek Wielkiego Postu, zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej w łączności z Mszą Św. na godz. 17.00. W Niedzielę z nabożeństwem Gorzkich Żalów o 17.00
6. Parafia pw. Św. Jakuba Apostoła w Tucholi oraz Biuro Fides Tour zaprasza do udziału w pielgrzymce śladami Św. Jana Pawła II oraz wybrane sanktuaria Włoch: Jasna Góra, Padwa, Asyż, Casci, Rzym, Watykan, Monte Cassino, San Giovanni Rotondo, Monte Sant Angelo, Manoppello, San Marino, Wenecja. Zapisy w biurze parafialnym oraz w zakrystii.
7. „Bóg zapłać” za wszelką życzliwość, modlitwy i składane ofiary. Wszystkim solenizantom i jubilatom dnia dzisiejszego i nadchodzącego tygodnia, składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i wszelkiej pomyślności oraz opieki Matki Bożej i wstawiennictwa naszego patrona, św. Jakuba Apostoła.
Ks. Proboszcz Jan Pałubicki

PRZEPISY PRAWA W CZASIE POSTU
A. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły
1. Wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w następujące dni:
a) we wszystkie piątki całego roku,
b) w Środę Popielcową.
Równocześnie – ze względu na tradycję tego dnia w Polsce – zachęcam wiernych
do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Wigilię Bożego Narodzenia.
Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje, jeżeli zgodnie z przepisami liturgicznymi, w piątek przypada uroczystość.
2. Wierni, którzy ukończyli 18. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ścisłego w następujące dni:
a) w Środę Popielcową,
b) w Wielki Piątek.
Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia.
3. Wierni, którzy nie mają możliwości wyboru pokarmów i muszą spożywać to, co zostanie im podane, mogą korzystać z dyspensy od obowiązku wstrzymania się od potraw mięsnych w piątki całego roku. Taka dyspensa nie istnieje w Środę Popielcową i Wielki Piątek. Niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek zakłada jednak podjęcie innych form pokuty, takich jak: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, wierniejsze spełnianie obowiązków.
4. Dla słusznej przyczyny proboszcz może udzielić w pojedynczym przypadku – dyspensy od wstrzemięźliwości od potraw mięsnych, z wyjątkiem:
a) Środy Popielcowej,
b) Wielkiego Piątku.

Odeszła do domu Ojca….
Anna Meler – 24.02.2019r
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie….

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
/1/III
Piotr Schielmann – st. Wol. Zam.Chojnice, par. Chrystusa Miłosiernego
oraz Paulina Landmesser – st. Wol. Zam.Kiełpin, par. św. Jakuba Apostoła w Tucholi
/2/III
Maciej Bieliński – st. Wol. Zam., par. św. Jakuba Apostoła w Tucholi
oraz Tatiana Gostomska – st. Wol. Zam., par. św. Jakuba Apostoła w Tucholi

Caritas Diecezji Pelplińskiej
Zwraca się z prośbą o przekazanie
1% podatku dochodowego
na dzieła miłosierdzia Caritas
Nr KRS: 00000252333
Wesprzyjmy to dzieło


VII NIEDZIELA ZWYKŁA – 24 Luty 2019 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Celebrujemy dzisiaj VII Niedzielę Zwykłą, Spotykamy się dzisiejszej Niedzieli z Jezusem, który wzywa nas do miłości. Miłość w życiu każdego z nas jest źródłem szczęścia i radości, zwłaszcza ta, która wydaję się niemożliwa. Miłość nieprzyjaciół jest dla nas wyzwaniem i zadaniem życia.
2. W Niedzielę o 12.00 Msza Święta i po niej spotkanie dla dzieci do I-wszej Komunii Św.
3. W Sobotę o godz. 17.00 Msza Święta dla kandydatów do bierzmowania i po niej spotkanie dla kandydatów z klas VIII szkoły podstawowej i III Gimnazjum.
4. W tym tygodniu rozpoczynamy Dni Eucharystyczne: Pierwszy piątek i sobotę miesiąca. W piątek oddając cześć przenajświętszemu Sercu Pana Jezusa, a w sobotę dla Niepokalanego Serca Dziewicy Maryi Matki Kościoła. Zapraszamy w tych dniach do praktykowania pierwszych piątków miesiąca by przyjąć pobożnie Komunię Świętą korzystając uprzednio z sakramentu pokuty i pojednania oraz na sobotnie nabożeństwo po Mszy Świętej o godz. 17.00 do Serca Maryi za grzechy całego świata.
5. Pierwsza wolna intencja w kalendarzu parafialnym w środę 27 Lutego o godz. 8.30
6. Chorych parafian w mieście ks. Proboszcz odwiedzi w piątek 1 Marca od godz. 9.00, natomiast ks. Wikariusz odwiedzi chorych na wioskach w sobotę 2 Marca od godz. 9.00.
7. Próba scholi parafialnej w każdy czwartek miesiąca o godz. 16.00, można się również zapisywać do scholi na każdej próbie śpiewu, zapraszamy również do wspólnoty ministrantów po każdej Mszy Świętej.
8. „Bóg zapłać” za wszelką życzliwość, modlitwy i składane ofiary. Wszystkim solenizantom i jubilatom dnia dzisiejszego i nadchodzącego tygodnia, składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i wszelkiej pomyślności oraz opieki Matki Bożej i wstawiennictwa naszego patrona, św. Jakuba Apostoła.
Ks. Proboszcz Jan Pałubicki

Tłusty czwartek, co to jest za „święto”?
Tłusty czwartek zawsze przypada w ostatni czwartek karnawału, czyli w ostatni czwartek przed Środą Popielcową. Data tłustego czwartku, jak również Środy Popielcowej, zależy od daty Wielkanocy, która zawsze przypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. W 2019 roku Wielkanoc przypada 21 kwietnia, a Środa Popielcowa 6 marca. Tak więc tłusty czwartek, który rozpocznie ostatni tydzień karnawału, obchodzimy w tym roku 28 lutego. Tłusty czwartek, znany także jako zapusty, rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. W Polsce oraz w katolickiej części Niemiec, w tym dniu dozwolone jest objadanie się. Najpopularniejszym przysmakiem w tłusty czwartek są oczywiście pączki oraz faworki, zwane także w niektórych regionach Polki chrustem lub chruścikami. Kiedyś objadano się pączkami nadziewanymi słoniną, boczkiem i mięsem, które obficie zapijano wódką. Geneza tłustego czwartku sięga pogaństwa. Był to dzień, w którym świętowano odejście zimy i nadejście wiosny. Ucztowanie opierało się na jedzeniu tłustych potraw, szczególnie mięs oraz piciu wina, a zagryzkę stanowiły pączki przygotowywane z ciasta chlebowego i nadziewane słoniną. Rzymianie obchodzili w ten sposób raz w roku tzw. tłusty dzień[1][2]. W specyficzny sposób obchodzono tłusty czwartek w Małopolsce. Nazywany on był wówczas combrowym czwartkiem. Według legendy nazwa pochodzi od nazwiska żyjącego w XVII wieku krakowskiego burmistrza o nazwisku Comber, będącego prawdopodobnie postacią fikcyjną, człowieka złego i surowego dla kobiet mających swoje kramy i handlujących na krakowskim rynku. Około XVI wieku w Polsce pojawił się zwyczaj jedzenia pączków w wersji słodkiej. Wyglądały one nadal nieco inaczej niż obecnie – w środku miały bowiem ukryty mały orzeszek lub migdał. Ten, kto trafił na taki szczęśliwy pączek, miał cieszyć się dostatkiem i powodzeniem.

Odszedł do domu Ojca….
Mariusz Kazimierz Czapiewski – 16.02.2019r
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie….

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
/1/II
Piotr Schielmann – st. Wol. Zam.Chojnice, par. Chrystusa Miłosiernego
oraz Paulina Landmesser – st. Wol. Zam.Kiełpin, par. św. Jakuba Apostoła w Tucholi
/2/II
Maciej Bieliński – st. Wol. Zam., par. św. Jakuba Apostoła w Tucholi
oraz Tatiana Gostomska – st. Wol. Zam., par. św. Jakuba Apostoła w Tucholi

Dyżurny szkoły przybiega do dyrektora z krzykiem:
– Panie dyrektorze, w naszej bibliotece są złodzieje!
– Tak? A co czytają? – pyta dyrektor.


VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 17 Luty 2019 r.

1. Celebrujemy dzisiaj VI Niedzielę Zwykłą, Spotykamy się dzisiejszej Niedzieli z Jezusem który nam nieustannie błogosławi ale też i przestrzega przed złymi konsekwencjami grzechu. Wypowiedziane „Biada Wam!” jest wymownym ostrzeżeniem i wskazówką w roztropnym używaniu życia na ziemi.
2. W Niedzielę o 12.00 Msza Święta i po niej spotkanie dla dzieci do I-wszej Komunii Św.
3. W Sobotę o godz. 17.00 Msza Święta dla kandydatów do bierzmowania i po niej spotkanie dla kandydatów z klas VII szkoły podstawowej.
4. W piątek obchodzimy święto KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA, tego dnia można uzyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie kościoła katedralnego oraz za modlitwę tamże słowami: Ojcze nasz… i Wierzę w Boga…. (Jest to nadnie odpustu nr 33 w Wykazie odpustów z 25 maja 2006r) Serdecznie zachęcamy do skorzystania z możliwości odpustowej wyrażonej w darowaniu kar za popełniony docześnie grzech.
5. Próba scholi parafialnej w każdy czwartek miesiąca o godz. 16.00, można się również zapisywać do scholi na każdej próbie śpiewu, zapraszamy również do wspólnoty ministrantów po każdej Mszy Świętej.
6. Z kalendarza liturgicznego:
Sobota – 23.02.2019r., ŚW. POLIKARPA, BISKUPA I MĘCZENNIKA – Wspomnienie
7. „Bóg zapłać” za wszelką życzliwość, modlitwy i składane ofiary. Wszystkim solenizantom i jubilatom dnia dzisiejszego i nadchodzącego tygodnia, składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i wszelkiej pomyślności oraz opieki Matki Bożej i wstawiennictwa naszego patrona, św. Jakuba Apostoła.
Ks. Proboszcz Jan Pałubicki

KARNAWAŁ JAKO PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO POSTU?
Karnawał to okres trwający od uroczystości Objawienia Pańskiego (6 stycznia) aż do Środy Popielcowej. Kojarzony jest on przede wszystkim z zabawą i tańcem, który w okresie Wielkiego Postu będzie zakazany. Samo słowo „karnawał” wywodzi się z łaciny. Jednak różnie tłumaczy się samo pochodzenie tego słowa. I tak, niektórzy znaczenie tego słowa odczytują w odniesieniu do Wielkiego Postu, twierdząc, iż oznacza ono tyle, co „żegnaj mięso!” (łac. caro — mięso, vale — żegnaj). W obecnie obowiązującym kalendarzu liturgicznym Kościoła rzymskokatolickiego czas od święta chrztu Pańskiego, które w Polsce przypada na niedzielę po Objawieniu Pańskim, aż do wtorku przed Środą Popielcową nazywamy okresem zwykłym w ciągu roku. Okres ten w żaden szczególny sposób nie zwiastuje nadchodzącego okresu Wielkiego Postu. Dlatego też może pojawić się taka pokusa, że najpierw można sobie pofolgować w ramach karnawałowego szaleństwa, aby potem nagle, tzn. w nocy z ostatkowego wtorku na Środę Popielcową przemienić się cudownie w jednym momencie z hulaki w pokutnika. Czeka nas Wielki Post — dla nas, katolików to coś nieuchronnego. Po Objawieniu Pańskim, niedziel Okresu Zwykłego może być co najmniej pięć, a co najwyżej dziewięć. Ale „co się odwlecze, to nie uciecze”, jak mówi staropolskie przysłowie. Przyjdzie nam zatem stanąć oko w oko z okresem Wielkiego Postu. Możemy potraktować ten okres liturgiczny jako zło konieczne i jakoś go przetrzymać: to przecież „tylko sześć tygodni”. Można go też zignorować i żyć tak jak w ciągu całego roku. Ale można też stawić czoła wyzwaniom, jakie niesie ten okres liturgiczny: na przykład wziąć udział w rekolekcjach wielkopostnych, realizować jakieś postanowienie wielkopostne, dokonywać dzieł miłosierdzia (jałmużna)…

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
/1/I
Piotr Schielmann – st. Wol. Zam.Chojnice, par. Chrystusa Miłosiernego
oraz Paulina Landmesser – st. Wol. Zam.Kiełpin, par. św. Jakuba Apostoła w Tucholi
/2/I
Maciej Bieliński – st. Wol. Zam., par. św. Jakuba Apostoła w Tucholi
oraz Tatiana Gostomska – st. Wol. Zam., par. św. Jakuba Apostoła w Tucholi

Najczęstszy sposób myślenia studenta:
– Myślę, więc jestem.
Jaki z tego morał?
– Najczęściej mnie nie ma.


V NIEDZIELA ZWYKŁA – 10 Luty 2019 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Celebrujemy dzisiaj V Niedzielę Zwykłą, Pan Jezus chce byśmy wypłynęli na głębie życia z Bogiem i Jego słowem. Prośmy Ducha Świętego o siłę i dary potrzebne do stawienia czoła przeciwnościom i grzechom doczesnego świata. Przyjmijmy Jezusa i Jego słowo powołania i nawrócenia do serca.
2. W Niedzielę o 12.00 Msza Święta i po niej spotkanie dla dzieci do I-wszej Komunii Św.
3. W Sobotę o godz. 17.00 Msza Święta dla kandydatów do bierzmowania i po niej spotkanie dla kandydatów z klas III gimnazjum i VIII szkoły podstawowej.
4. 11 Lutego Obchodzimy ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO, tego dnia po Mszach Świętych o 8.30 i 17.00, będzie można uzyskać SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH. Zapraszamy wszystkich potrzebujących sakramentu by otworzyli się na moc działania Ducha Świętego i Darów którymi Bóg obdarowuje tych, którzy z wiarą przyjmują namaszczenie świętym olejem.
5. W dniu dzisiejszym, kolekta specjalna na potrzeby naszego Kościoła. Za złożone ofiary na ten cel, składamy serdeczne „Bóg Zapłać”
6. Próba scholi parafialnej w każdy czwartek miesiąca o godz. 16.00, można się również zapisywać do scholi na każdej próbie, jak i do wspólnoty ministrantów po Mszach Św.
7. Z kalendarza liturgicznego:
Poniedziałek – 11.02.2019r., – ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO
Czwartek – 14.02.2019r., Świętych CYRYLA MNICHA I METODEGO BISKUPA– PATRONÓW EUROPY – Święto
8. „Bóg zapłać” za wszelką życzliwość, modlitwy i składane ofiary. Wszystkim solenizantom i jubilatom dnia dzisiejszego i nadchodzącego tygodnia, składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i wszelkiej pomyślności oraz opieki Matki Bożej i wstawiennictwa naszego patrona, św. Jakuba Apostoła…
Ks. Proboszcz Jan Pałubicki

Sakrament namaszczenia chorych
Namaszczenie chorych jest to sakrament, który udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi doświadczonemu ciężką chorobą lub starością.W Biblii ukazany jest w liście św. Jakuba. Czytamy: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5, 14-15). Stosowny czas na przyjęcie namaszczenia chorych zachodzi wtedy, gdy wierny staje wobec niebezpieczeństwa śmierci z powodu choroby lub starości. Sakrament chorych chrześcijanin może przyjmować ile razy zostaje dotknięty ciężką chorobą; również wtedy, gdy nastąpiło nasilenie choroby. Sakrament udzielany jest przez kapłanów, używając oleju poświęconego przez biskupa, a w razie potrzeby przez kapłana, który namaszcza chorego. Do istoty tego sakramentu należy namaszczenie czoła i rąk chorego, z towarzyszącą modlitwą o specjalną łaskę płynącą z tego sakramentu. Skutki specjalnej łaski sakramentu namaszczenia chorych są następujące:
– zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla dobra chorego i całego Kościoła,
– umocnienie do przyjmowania po chrześcijańsku cierpień związanych z chorobą lub starością, oraz ulgę w cierpieniach
– przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty,
– powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu chorego,
– przygotowanie na przejście do życia wiecznego.

Sakrament Chrztu Świętego przyjęli:
Piotr Filip Mendzilan – dn. 10.02.2019r
Patryk Paweł Gumiński – dn. 10.02.2019r

Okulista zasiadający w komisji wojskowej pyta poborowego:
– Czy widzicie tam jakieś litery?
– Nie widzę.
– A widzicie w ogóle tablicę?
– Nie widzę.
– I bardzo dobrze, bo tam nic nie ma. Zdolny!


IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 3 Luty 2019 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Celebrujemy dzisiaj IV Niedzielę Zwykłą, Pan Jezus mówi przez księgę Izajasza o swoim wybraniu, posłaniu i przeznaczeniu, oraz o tym że w swojej ojczyźnie żaden prorok nie jest mile widziany i nie dają Mu posłuchu. Przyjmijmy Jezusa i Jego słowo do serca.
2. Dziś wspominamy św. Błażeja z tej okazji po Mszach Świętych odbywają się obrzędy błogosławieństwa świec i wiernych w intencji chorób gardła.
3. W Sobotę 2 Lutego o godz. 17.00 Msza Święta dla kandydatów do bierzmowania
i po niej spotkanie dla kandydatów z klasy VII szkoły podstawowej.
4. 11 Lutego Obchodzimy ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO, tego dnia po Mszach Świętych będzie można uzyskać SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH. Zapraszamy wszystkich potrzebujących sakramentu by otworzyli się na moc działania Ducha Świętego i Darów którymi Bóg obdarowuje tych, którzy z wiarą przyjmują namaszczenie świętym olejem.
5. Za tydzień 10 Lutego 2019r., kolekta specjalna na potrzeby naszego Kościoła. Za złożone ofiary na ten cel, składamy serdeczne „Bóg Zapłać”
6. Próba scholi parafialnej w każdy czwartek miesiąca o godz. 16.00, można się również zapisywać do scholi na każdej próbie, jak i do wspólnoty ministrantów po Mszach Św.
7. Z kalendarza liturgicznego:
Wtorek – 05.02.2019r., Św. Agaty, dziewicy i męczennicy – wspomnienie
Środa – 06.02.2019r., Świętych Pawła Miki i Tow., męcze. z Japonii – wspomnienie
8. „Bóg zapłać” za wszelką życzliwość, modlitwy i składane ofiary. Wszystkim solenizantom i jubilatom dnia dzisiejszego i nadchodzącego tygodnia, składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i wszelkiej pomyślności oraz opieki Matki Bożej i wstawiennictwa naszego patrona, św. Jakuba Apostoła…
Ks. Proboszcz Jan Pałubicki

Św. Błażej – na ból gardła. Św. Błażej, biskup Sebasty – miasta położonego na terenie dzisiejszej Turcji – umarł około 316 roku. Kościół wspomina tego męczennika 3 lutego. Tradycja sięgająca wczesnego średniowiecza przekazała pamięć o nim jako orędowniku i opiekunie wiernych, zwłaszcza w chorobach gardła. Za jego wstawiennictwem prosimy Boga o zdrowie gardła i o łaskę dobrego korzystania z daru mowy. Pod koniec Mszy świętej wierni otrzymują błogosławieństwo połączone z prośbą o zachowanie od chorób gardła i języka. Po błogosławieństwo wierni najczęściej podchodzą do stopni ołtarza. Kapłan nie tylko wypowiada stosowne słowa, ale i dotyka gardeł dwiema świecami. Warto sobie w tym dniu szczególnie uświadomić moc wiary. To ona decyduje o skuteczności sakramentaliów, do których Kościół zalicza błogosławienie gardeł. Są to znaki umacniające w nas łaski otrzymane w sakramentach i lepiej przygotowujące do ich przyjęcia. Tak więc nie ma żadnej magii w tym obrzędzie, bo nie dotyk ma moc uzdrawiania. Jest on jedynie zewnętrznym znakiem naszej wewnętrznej ufności we wstawiennictwo św. Błażeja. Przedsoborowy „Rytuał Rzymski” zawierał specjalne formuły święcenia w dzień św. Błażeja nie tylko świeczek, ale również owoców – najczęściej jabłek – chleba, wina oraz wody. Podawano je później, stosownie do potrzeb, chorym uskarżającym się na bóle gardła. Może doczekamy się powtórnego upowszechnienia tego zapomnianego rytuału? To przecież właśnie miesiąc luty bywa czasem srogiego nawrotu zimy, a więc i masowego występowania wszelakich dolegliwości gardła.

Umarł producent broni i poszedł do nieba.
– Witaj dobry człowieku.
Czy zrobiłeś w życiu coś złego? – pyta Bóg
Producent odpowiada – Broń Boże!!!

Blondynka już dłuższy czas stoi na przystanku autobusowym. Przechodzi obok chłopak i jej mówi:
– Śliczna, ten autobus jest tylko w święta.
– No, to mam szczęście, bo dzisiaj są moje imieniny…


III NIEDZIELA ZWYKŁA – 27 Styczeń 2019 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Celebrujemy dzisiaj III Niedzielę Zwykłą, Pan Jezus mówi przez księgę Izajasza o swoim posłaniu i przeznaczeniu by głosić Słowo Boże, więźniom wolność, niewidomym przejrzenie i nawrócenie dla każdego z nas.
2. W Niedzielę 3 Lutego po Mszach Świętych odbędzie się obrzęd błogosławieństwa świec i wiernych w chorobach gardła przez wstawiennictwo św. Błażeja. Zapraszamy!
3. W Sobotę 2 Lutego o godz. 17.00 Msza Święta dla kandydatów do bierzmowania i po niej spotkanie dla kandydatów z klas III gimnazjum i VIII szkoły podstawowej.
4. W sobotę w Święto Ofiarowania Pańskiego dzieci przygotowujące się w tym roku do I Komunii Świętej, przychodzą Na Mszę św. ze świecami do poświęcenia na godzinę 17.00
5. We wtorek 29.01.2019r przypada uroczystość 99 rocznicy powrotu Tucholi do Macierzy. Msza Święta w kościele św. Bartłomieja Apostoła w Tucholi o godz. 9.00 Wieczór patriotyczny z tej okazji o godz. 17.00 w Tucholi ul. Pocztowa 7b. Zapraszamy.
6. We wtorek 29 stycznia biuro parafialne czynne tylko po południu od 16.00 do 16.40
7. Chorych parafian w mieście ks. Proboszcz odwiedzi w piątek 1 Lutego od godz. 9.00, natomiast ks. Wikariusz odwiedzi chorych na wioskach w sobotę 2 Lutego od godz. 9.00.
8. W tym tygodniu pamiętajmy o nabożeństwach pierwszego piątku i soboty miesiąca Lutego.
9. Z kalendarza liturgicznego:
Poniedziałek – 28.02.2019r. – ŚW. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła – Wspomnienie
Czwartek – 31.02.2019r. – ŚW. Jana Bosko, prezbitera – Wspomnienie
Sobota – 2.02.2019r. – OFIAROWANIE PAŃSKIE – ŚWIĘTO
10. „Bóg zapłać” za wszelką życzliwość, modlitwy i składane ofiary. Wszystkim solenizantom i jubilatom dnia dzisiejszego i nadchodzącego tygodnia, składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i wszelkiej pomyślności oraz opieki Matki Bożej i wstawiennictwa naszego patrona, św. Jakuba Apostoła…
Ks. Proboszcz Jan Pałubicki

OFIAROWANIE PAŃSKIE – „M.B. GROMNICZNEJ”
Tradycyjnie 2. dzień lutego nazywa się dniem Matki Bożej Gromnicznej. W ten sposób uwypukla się fakt przyniesienia przez Maryję małego Jezusa do świątyni. Obchodom towarzyszyła procesja ze świecami. W czasie Ofiarowania starzec Symeon wziął na swoje ręce Pana Jezusa i wypowiedział prorocze słowa: „Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela” (Łk 2, 32). Od X wieku upowszechnił się obrzęd poświęcania świec, których płomień symbolizuje Jezusa – Światłość świata, Chrystusa, który uciszał burze, był, jest i na zawsze pozostanie Panem wszystkich praw natury. W Polsce święto Ofiarowania Pana Jezusa nabrało charakteru wybitnie maryjnego. Polacy widzą w Maryi Tę, która sprowadziła na ziemię niebiańskie Światło i która nas tym Światłem broni i osłania od wszelkiego zła. Dlatego często brano do ręki gromnice, zwłaszcza w niebezpieczeństwach wielkich klęsk i grożącej śmierci. Dawniej wielkim wrogiem domów w Polsce były burze, a zwłaszcza pioruny, które zapalały i niszczyły głównie drewniane domostwa. Właśnie od nich miała strzec domy świeca poświęcona w święto Ofiarowania Chrystusa. Zwykle była ona pięknie przystrajana i malowana. W czasie burzy zapalano ją i stawiano w oknach, by prosić Maryję o ochronę. Gromnicę wręczano również konającym, aby ochronić ich przed napaścią złych duchów. Ze świętem Matki Bożej Gromnicznej kończy się w Polsce okres śpiewania kolęd, trzymania żłóbków i choinek – kończy się tradycyjny okres Bożego Narodzenia (okres liturgiczny zakończył się świętem Chrztu Pańskiego). Dzisiejsze święto zamyka więc cykl uroczystości związanych z objawieniem się światu Słowa Wcielonego. Liturgia po raz ostatni w tym roku ukazuje nam Chrystusa – Dziecię.

Sakrament Chrztu Świętego przyjął:
Jakub Wojciech Pozorski – dn. 20.01.2019r

Odeszli do domu Ojca:
Edyta Szwoch – dn. 18.01.2019r
Irena Jarząbek – dn. 24.01.2019r
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…

Sąsiadka do sąsiadki:
– Ty to masz mądrego męża. On chyba wszystko wie.
– Wszystko wie? Kochana! On się nawet nie domyśla!


II NIEDZIELA ZWYKŁA – 20 Styczeń 2019 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Celebrujemy dzisiaj II Niedzielę Zwykłą roku liturgicznego. Dziś wsłuchujemy się w Słowo Boże i chcemy zrozumieć moc działania pierwszego z cudów Jezusa jaki się dokonał w Kanie Galilejskiej. Tym działaniem Jezus objawia swoja Bożą chwałę i moc w życiu człowieka, dla jego dobra oraz współbiesiadników wesela.
2. Dzisiejsza kolekta przeznaczona na Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie, za złożone ofiary na ten cel składamy serdeczne „Bóg Zapłać” z pamięcią w modlitwie.
3. Spowiedź w Kościele w dni powszednie w godz. 8.15 i 16.45 oraz Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy!
4. Trwają jeszcze Ferie zimowe. Pamiętajmy w tym czasie o zasadach bezpieczeństwa w czasie wypoczynku oraz o modlitwie i kontakcie z Panem Bogiem. Na ten wyczekany przez dzieci czas, życzymy szczęśliwych zabaw i powrotów z wypoczynku zimowego.
5. W dniu dzisiejszym po Mszy Świętej zbiórka do puszek na rzecz Michała Gumińskiego, który choruje na nieuleczalną chorobę – cukrzycę typu I, na zakup pompy insulinowej „Mini Hed 640g” z ciągłym monitoringiem poziomu glikemii. Koszt takiej pompy wynosi ok. 17000zł. Za złożone ofiary na ten cel składamy serdeczne „Bóg Zapłać”
6. Z kalendarza liturgicznego:
Poniedziałek – 21.01.2019r. – ŚW. AGNIESZKI, DZIEWICY I MĘCZENNICY – Wspomnienie
Czwartek – 24.01.2019r. – ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO, BISKUPA – Wspomnienie
Piątek – 25.01.2019r. – NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA APOSTOŁA – ŚWIĘTO
Sobota – 26.01.2019r. – ŚW. TYMOTEUSZA I TYTUSA, BISKUPÓW – Wspomnienie
7. „Bóg zapłać” za wszelką życzliwość, modlitwy i składane ofiary. Wszystkim solenizantom i jubilatom dnia dzisiejszego i nadchodzącego tygodnia, składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i wszelkiej pomyślności oraz opieki Matki Bożej i wstawiennictwa naszego patrona, św. Jakuba Apostoła…
Ks. Proboszcz Jan Pałubicki

Cud w Kanie Galilejskiej
Pan Jezus na weselu? Brzmi dosyć dziwnie, mało przekonująco, szczególnie w czasach, gdy oddzielamy nasze „normalne życie” od życia religijnego. Tu życie, radość, przyjemność, tam modlitwa, zamyślenie i czynności rytualne. Żyjemy czasem w rozdwojeniu – sprawy obecności Bożej zostawiamy w murach kościoła czy kaplicy, a naszą sferę prywatną próbujemy organizować sami. Pan Bóg ma swoje miejsce w świątynie, a cała reszta nie należy do Niego. A Pan Jezus uczy czegoś zupełnie odmiennego. Jest na weselu z uczniami i Matką Maryją, uświęca swoją obecnością początek wspólnego życia małżonków, powstającej właśnie w tej chwili nowej rodziny. Pan Jezus uczy nas, że On jest obecny w każdej chwili naszego życia, również na wspólnej drodze małżeńskiej i z całą swoją boską mocą, a przede wszystkim z Miłością, wkracza w nasze najmniejsze problemy. Wino się skończyło, zaraz pewnie wszystko dobiegnie końca. A On z troską i ogromną Miłością chce temu zaradzić. Jakie jest to Boże wino? Dobre! Starosta mówi jasno, że pan młody zachował „dobre wino aż do tej pory”! Pozwól Bogu zatroszczyć się o siebie, o Twój brak wina, które jest naszą codziennością, naszymi najdziwniejszymi problemami, którymi nie chcielibyśmy zajmować Pana Boga, ponieważ „nie wypada”. Wypada! Zaproś Go do swojego życia. Pozwól Mu na to, aby wodę Twoich niedomagań, słabości, tych zwykłych codziennych spraw, przemienił w wino – to dobre wino, gdyż inne być nie może. I daj się zaskoczyć, nie wiedząc nawet, kiedy zadział się cud!

Do stuletniego jubilata przyjechał prezydent miasta:
– Myślę – powiedział na koniec wizyty, że w dniu kolejnych Pana urodzin
znów się spotkamy.
– I ja tak myślę – odpowiedział dziadek.
Pan prezydent jeszcze całkiem nieźle wygląda.

Odeszli do domu Ojca w dniu 4.01.2019r
Włodzimierz Jan Drzewiecki
Lech Mirosław Drzewiecki
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…


NIEDZIELA CHRZTU JEZUSA CHRYSTUSA – 13 Styczeń 2019 r.

 1. Celebrujemy dzisiaj Niedzielę chrztu Pana Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus przez chrzest daje przykład jak mamy postępować by osiągnąć zbawienie. Jako Bóg i człowiek bez grzechu, swoją obecnością uświęca wody Jordanu i całego świata, byśmy my sami mogli czerpać dary i łaski ze zdrojów wód oraz mocy Ducha Świętego. Chrzest jest bramą do Nieba.
 2. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona na Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie, za złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg Zapłać” z pamięcią w modlitwie.
 3. Spowiedź w Kościele w dni powszednie w godz. 8.15 oraz Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o godz. 15.00. Serdecznie zapraszamy!
 4. Rozpoczynamy Ferie zimowe. Pamiętajmy w tym czasie o zasadach bezpieczeństwa w czasie wypoczynku oraz o modlitwie i kontakcie z Panem Bogiem. Na ten wyczekany przez dzieci czas życzymy szczęśliwych zabaw i powrotów z wypoczynku zimowego.
 5. „BÓG ZAPŁAĆ” ZA SKŁADANIE OFIARY Z OKAZJI KOLĘDY,
 6. A SZCZEGÓLNIE ZA TE NA NASZ KOŚCIÓŁ.
 7. Trwają wizyty duszpasterskie – kolędy. W związku z tym Msze święte w kościele parafialnym w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) rano o godz. 8.30. i godz. 15.00
 8. Biuro parafialne w czasie kolęd czynne w godz. od 9.00 do 9.30
 9. Prosimy o pojazdy przed plebanię na kolędę 15 minut przed rozpoczęciem kolędy.
 10. Z kalendarza liturgicznego:
  Czwartek – 17.01.2019r. – ŚW. ANTONIEGO, OPATA – Wspomnienie
  Sobota – 19.01.2019r. – ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA, BISKUPA – Wspomnienie
 11. „Bóg zapłać” za wszelką życzliwość, modlitwy i składane ofiary. Wszystkim solenizantom i jubilatom dnia dzisiejszego i nadchodzącego tygodnia, składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i wszelkiej pomyślności oraz opieki Matki Bożej i wstawiennictwa naszego patrona, św. Jakuba Apostoła…
  Ks. Proboszcz Jan Pałubicki
  PLAN KOLĘD:
  14.01.2019r. (poniedziałek)
 • od godz. 16.00, Pl. Wolności (dwóch księży)
  15.01.2019r. (wtorek)
 • od godz. 16.00, ul. Rycerska, ul. Studzienna, ul. Starofarna, ul. Rzeźnicka
  (jeden ksiądz)
 • od godz. 16.00, ul. Krótka, ul. Wałowa, ul. Kościelna (jeden ksiądz)
  16.01.2019r. (środa)
 • od godz. 16.00, ul. Ku Wiatrakom, ul. Janty Połczyńskiego (jeden ksiądz)
 • od godz. 16.00, Murowa, Zamkowa (jeden ksiądz)
  17.01.2019r. (czwartek)
 • od godz. 16.00, ul. Krzywa (jeden ksiądz)
 • od godz. 16.00, ul. Ogrodowa (jeden ksiądz)
  18.01.2019r. (piątek)
 • od godz. 16.00, Pl. Zamkowy (jeden ksiądz)
 • od godz. 16.00 Pozostałe rodziny i osoby które zostały pominięte lub nie mogły przyjąć kolędy w wyznaczonym dniu, po uzgodnieniu godziny wizyty telefonicznie

Dlaczego Jezus przyjął chrzest św. Jana?
Jezus Chrystus przyszedł na świat, żeby zbawić grzeszników. Przyjmując chrzest od św. Jana, Jezus solidaryzuje się z grzesznikami, których przyszedł zbawić; choć jest Święty, nie gardzi ich towarzystwem. W czasie działalności mesjańskiej zostanie nazwany przyjacielem grzeszników i celników. Jezus, biorąc na siebie winy nas wszystkich, upodabnia się do grzeszników. Ten gest Jezusa jest nadzieją i otuchą dla nas wszystkich, uwikłanych w słabości, nałogi, uzależnienia. Choćby się wszyscy od nas odwrócili, na Jezusa zawsze możemy liczyć. On każdemu daje szansę. Ten gest solidarności z grzesznikami zapowiada najgłębszy sens Jego misji.
Chrzest Jezusa w Jordanie oznacza rozpoczęcie działalności mesjańskiej i uroczystą inaugurację misji. W czasie tej inauguracji Jezus się modli. Odpowiedzią na modlitwę jest dar Ducha Świętego w postaci gołębicy. Duch Pana, który unosił się nad wodami chaosu (Rdz 1, 2) w teologii żydowskiej przedstawiany był jako gołębica. Duch ten wprowadzał harmonię i piękno. Duch, który zstąpił na Jezusa oznaczał nowe stworzenie i odrodzenie dla ludzi tkwiących w grzechu. Głos Ojca potwierdzał godność Syna. W umiłowanym Synu Bóg stał się nam bliski. Umiłowany Syn Ojca bierze na siebie nasze winy. Przyszedł dla nas dla naszego zbawienia.