I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 18 Lutego 2024 r.

1. Postać Noego została opisana w wydarzeniach prehistorii biblijnej. Okres ten nie odnosi się do Izraela, lecz do historii ludzkości w ogóle. Niebezpieczeństwo potopu zostało zażegnane dzięki próbie posłuszeństwa i ufności Noego. Owa postawa spotkała się z przychylnością Boga, który zawiązał z ludzkością pierwsze przymierze, nazywane noachickim. Zaś w Ewangelii Jezus woła: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże”. […]

VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 11 Lutego 2024 r.

1. Synonimem słowa „trędowaty” jest „wykluczony”. Pod nazwą trądu kryły się wszelkie poważne zmiany na skórze człowieka. Księga Kapłańska zawiera przepisy Prawa, które niezwykle restrykcyjnie odnosiło się do osób dotkniętych tą chorobą. Bezwzględne przestrzeganie przepisów miało na celu zapewnienie sanitarnej higieny w społeczeństwie oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii. Człowiek dotknięty trądem w ówczesnym społeczeństwie był już za życia umarły, gdyż […]

V NIEDZIELA ZWYKŁA – 04 Lutego 2024 r.

1. Gdy nam coś dolega, szukamy ratunku i pomocy u lekarza. W niemniejszym stopniu szukamy wsparcia u Jezusa, w którego „ranach jest nasze zdrowie”. Wszechmoc Boga objawia się w tym, że zdolny jest On przywrócić człowiekowi zdrowie zarówno duszy, jak i ciała. Zatem Szymon i Andrzej zapraszają Jezusa do swego domu, aby uzdrowił teściową Szymona. Podobnie i tłum z Ewangelii […]

IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 28 Stycznia 2024 r.

1. U początku swej publicznej działalności Jezus zmierza do synagogi. Skoro dopuszczono Go do głosu i otwarcie może tam naucza, znaczy, że uważano Go za nauczyciela. Porządek spotkania w synagodze burzy zachowanie opętanego człowieka. Ale Jezus każe złemu duchowi opuścić biednego człowieka, a tym samym stawia siebie ponad urząd nauczyciela. Swoją mocą udowadnia, że jest kimś więcej niż nauczycielem, że […]

Skip to content