Uroczystość TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ – 26 maja 2024 r.

1. Wiara w jedynego Boga była dla starożytnych ludów swoistym novum. Wszelkie pogańskie ludy, z którymi Hebrajczycy mieli styczność, posiadały wierzenia oparte na kulcie wielu bóstw. Urywek z Powtórzonego Prawa ukazuje Mojżesza, który dąży do uchronienia Narodu Wybranego przed popadnięciem w bałwochwalstwo. Dla patriarchy jedyny Bóg Jahwe jest źródłem tożsamości Izraela oraz spoiwem, które łączy Żydów. Zgodnie z myślą Świętego […]

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – 19 maja 2024 r.

1. Boży Duch jest obecny w dziejach ludzkości od momentu stworzenia świata, gdy „unosił się nad wodami”. Ten sam Duch, czyli „Ruah”, przez wieki prowadził Izraela natchnionym słowem proroków, a na przełomie Testamentów ten sam Duch zstąpił na Maryję i okrył Ją mocą z wysoka. Jezus poczęty w łonie Maryi za sprawą Ducha zapowiada, że pośle Parakleta, by zstąpił niebawem […]

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE – 12 maja 2024 r.

1. Ewangelia Marka o wniebowstąpieniu Pana była dla wielu Żydów dobitnie zrozumiała w swym przekazie. Fragment mówiący, że „po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga”, przypominał Żydom urywek z Księgi Daniela. Zgodnie z tą wizją Syn Człowieczy otrzymał od Przedwiecznego wszelką władzę na niebie i ziemi. Wstąpienie Jezusa do niebios jako prawdziwego […]

VI Niedziela Wielkanocna 05.05.2024 r.

1. Starotestamentalne przepisy Prawa niosły ze sobą wiele skutków. Rozdźwięk pojawiał się, gdy Prawo zamiast zbliżać pobożnych Żydów do Boga Jahwe i swych bliźnich, zaprowadzało niezdrowy rytualizm i dystans w relacjach między ludźmi. W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, wskazując na istotę Prawa, daje uczniom nowe przykazanie – przykazanie miłości. Jedynie ten, kto kocha Boga i drugiego człowieka nie literą, a […]

Skip to content