XVI NIEDZIELA ZWYKŁA –21 lipca 2024 r.

1. Istnieje zasadniczy kontrast pomiędzy pasterzem z obowiązku, a pasterzem z wyboru. Różnica ta zasadza się na pytaniu, kogo pasterz otacza większą troską: owce czy siebie. Urywek z Księgi Jeremiasza jest naganą, jaką Bóg kieruje przeciw królom judzkim, którzy nie opiekują się należycie Izraelem i szukają jedynie własnego pożytku. Bóg sam staje się sędzią i wymierza karę królom, to jest […]

XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 14 lipca 2024 r.

1. Powołanie związane jest zawsze z zadaniem, które Bóg zleca człowiekowi do wykonania. Po ludzku nieraz trudno zrozumieć, jakim kryterium Pan Bóg się posługuje, gdy powierza daną misję konkretnym ludziom. Przykładem Bożej logiki jest powołanie Amosa. Był on zwyczajnym człowiekiem pracy – hodował trzodę i nacinał niedojrzałe sykomory, by wydały słodki owoc. Amos został powołany na proroka w VIII wieku […]

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 07 lipca 2024 r.

1. Prorocy stanowili ważne ogniwo w zbawczej historii Narodu Wybranego. Izraelici określali ich słowem  nābî’ (czyt. nawi), co tłumaczy się jako ,,widzący’’. Prorok powołany przez Boga Jahwe nie tyle przepowiadał daleką przyszłość, co raczej przekazywał swymi ustami słowa Boże kierowane do ludu w konkretnym czasie i miejscu. Misja prorocka była trudnym i uciążliwym zadaniem, które stało się udziałem Ezechiela. Izrael w […]

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 30 czerwca 2024 r.

1. Zgodnie z Prawem żydowskim człowiek dotknięty nieczystością rytualną sprowadzał na siebie duchowe nieszczęście. Owo przekleństwo traktowano jako skutek przekroczenia uświęconego Prawa lub też formę kary Bożej. W perspektywie zbawczej misji Jezusa Święty Marek w piątym rozdziale Ewangelii podejmuje wątek obu nieczystości, które prowadziły ku śmierci rytualnej. Do kategorii przekroczenia Prawa zaliczano dotknięcie się ciała zmarłego. Do kategorii kary Bożej zaliczano […]

Skip to content