UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWASTANIA PAŃSKIEGO – 31 marca 2024 r.

„Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość.” (Jan Paweł II) Drodzy Parafianie i Goście !Przez Zmartwychwstanie Chrystus zwyciężył grzech i śmierć. W niełatwych czasach, pełnych niepewności, potrzebujemy umocnienia i światła nadziei. Niech źródłem pokoju, będzie nasze serce otwarte na Zbawiciela, który przychodzi w cichości lecz […]

NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ – 24 Marca 2024 r.

1. Niedzielą Palmową wchodzimy w Wielki Tydzień, w doroczny obchód Misterium Paschalnego Chrystusa. Niech udział w dzisiejszej liturgii pozwoli nam wejść głęboko we wszystkie wydarzenia rozpoczętego Wielkiego Tygodnia. 2. Już po raz siódmy dzisiejszego dnia obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Jest to rocznica męczeńskiej śmierci beatyfikowanej pół roku temu rodziny Ulmów, jednej z wielu bohaterskich […]

V Niedziela Wielkiego Postu 17.03.2024 r.

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 17 Marca 2024 r. 1. Jezus podniośle przybył do Jerozolimy na święto Paschy. Zgodnie z chronologią Świętego Jana dzisiejszy fragment jest bezpośrednią kontynuacją tego zdarzenia i wyznacza drugą część Ewangelii Janowej, czyli Księgę Krzyża. Świadomość nadejścia ostatecznej godziny, czyli rychłego wypełnienia swej misji, skłania Jezusa do coraz śmielszych słów o swym odejściu. Jak ziarno, które […]

IV Niedziela Wielkiego Postu 10.03.2024 r.

1. Kontrast pomiędzy światłem i ciemnością jest często podejmowanym tematem przez Świętego Jana. Zgodnie z ową myślą światłością jest sam Jezus, który przyszedł na świat rozproszyć mroki grzechu. Przywoływane w Ewangelii spotkanie ma miejsce w nocy, w czasie której Jezus prowadzi skryty dialog z Nikodemem oraz oświeca wątpliwości swego gościa. „A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, […]

Skip to content