OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Drodzy Parafianie i Goście!

Trwając w radości Bożego Narodzenia, wchodzimy w kolejny rok kalendarzowy. Święta Boża Rodzicielka niech wyprasza nam błogosławieństwo i obfitość darów Bożych na Nowy Rok 2023.

Obchodzimy dziś Światowy Dzień modlitw o pokój. Życzymy go Wam
na kolejne dni. Niech pokój Chrystusowy zamieszka w Waszych
sercach, aby stał się źródłem miłości ofiarowanej bliźnim. Niech zawsze panuje
w Waszych rodzinach, aby były wspólnotami opartymi na prawdzie i wzajemnym
zaufaniu. Niech ustaną wszystkie gniewy i spory w naszej Ojczyźnie i na świecie,
a pośrodku nas niech zawsze będzie Chrystus, Książę Pokoju!
Trwajmy nieustannie blisko Niego,
a On zatroszczy się o wszystko.

WSZYSTKIM  DROGIM  PARAFIANOM  I  GOŚCIOM
NA NOWY ROK PAŃSKI  2023
ŻYCZYMY

SZCZĘŚĆ BOŻE! 1. Dzisiaj pierwszy dzień roku. Nie wiemy, co przyniesie. Zawsze, gdy chcemy usłyszeć dobre słowo, idziemy do mamy. Ona najlepiej nas zna i wie, co dla nas dobre. Dzisiaj w liturgii czcimy wyjątkową Mamę, czyli Maryję – Rodzicielkę Syna Bożego. Ona urodziła Pana Jezusa i kochała Go. Tak samo kocha także nas i pragnie, żebyśmy prosili Ją o pomoc we wszelkich potrzebach. Pamiętajmy dzisiaj o naszych mamach, które są przy nas i opiekują się nami.
2. Dzisiaj przeżywamy ostatni dzień oktawy Bożego Narodzenia. Natomiast w piątek celebrować będziemy uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną w tradycji Kościoła świętem Trzech Króli. Ta tajemnica przypomina nam, że Boże Objawienie skierowane jest do wszystkich ludów i narodów bez wyjątku. Wystarczy tylko chcieć przyjąć Dobrą Nowinę o zbawieniu. Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domostw nakreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Po literach C + M + B napiszemy cyfry roku Pańskiego 2023, co tłumaczymy również jako prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: Christus mansionem benedicat.
Takie oznakowanie drzwi naszych domów ma rangę świadectwa wiary wobec naszych braci i sióstr. W tym dniu naszymi modlitwami i ofiarami wesprzemy Dzieło Misyjne Kościoła – kolekta przeznaczona na ten cel. Msze Święte 6 stycznia jak w każdą niedzielę. Jednocześnie jest to pierwszy piątek miesiąca. Nie będzie jednak spowiedzi w tradycyjnych, comiesięcznych godzinach. Wszystkich, którzy odprawiają praktykę nabożeństw pierwszopiątkowych – w przypadku braku stanu Łaski uświęcającej – prosimy by z sakramentu pokuty i pojednania skorzystali w czasie poszczególnych Mszy świętych albo odpowiednio wcześniej.                                             
3. Biuro parafialne do 27 stycznia będzie czynne do poniedziałku do piątku od godz. 9.00 – 9.30. Również Mszę święte przez ten czas, w ciągu tygodnia będziemy odprawiali tylko o godzinie 8.30, a w Kaplicy sióstr Elżbietanek o 7:45.
4.Z kalendarza liturgicznego:
-02 stycznia (pon.) wspomnienie, Śś. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, 
                                                            biskupów i doktorów Kościoła;
– 06 stycznia (pt.) uroczystość  Objawienie Pańskie
5. Drodzy Parafianie, rozpoczęliśmy odwiedziny w Waszych domach, aby wspólnie pomodlić się i poprosić o Boże błogosławieństwo dla Waszych rodzin. Przyjęcie kapłana jest znakiem przynależności do naszej wspólnoty parafialnej, niech więc stanie się ona dla nas prawdziwym umacnianiem wzajemnych więzi.
6. Plan kolęd:
poniedziałek (02.01.) od godz. 15:30 – ul. Główna – numery nieparzyste 1-75 (2 księży)
wtorek (03.01.) od godz. 15:30 – ul. Główna – numery parzyste (2 księży)
środa (04.01.) od godz. 15:30 – ul. Nowodworskiego, ul. Stara (2 księży)
czwartek (05.01.) od godz. 13.00 – Białowieża – lewa strona od Tucholi (1 ksiądz)
                               od godz. 15:30 – Jesionowo (1 ksiądz)
sobota (07.01.) od godz. 10.00 – ul. Rybacka, Miejski Rów, Trzcionek (1 ksiądz)
                               od godz. 10.00 – ul. Polna, ul. Łanowa, ul. Zbożowa (1 ksiądz)
wtorek (10.01.) od godz. 15.30 – ul. Młyńska i Chojnicka oraz za Młynem (1 ksiądz)
   od godz. 15.30 – ul. Chojnicka 50-57, ul. Lipowa, ul. Czerska, ul. Rzepakowa (1 ksiądz)

W uroczystość Objawienia Pańskiego (06.01); (09.01) oraz w poszczególne niedziele – nie ma kolęd. Prosimy o pojazdy na kolędę 15 minut przed rozpoczęciem kolędowania. „Bóg zapłać” za ofiary składane z okazji kolędy, a szczególnie za ofiary składane na nasz kościół.
7. Bóg chciał mieć na ziemi swoją mamę. Pamiętajmy dzisiaj o naszych mamach, które nas bardzo kochają, oczekują na naszą miłość i szacunek. Niech Maryja wstawia się za nami wszystkimi.         

Intencje mszalne
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
p. w. św. Jakuba Apostoła
Tuchola, ul. Chojnicka 28
NIEDZIELA – 01 stycznia 2023r. – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI
08.30 – Śp. Stanisław Korthals (Msza greg. 01/30)
10.00 – Śp. Mieczysław Michalski z ok. urodzin i imienin; Anastazja Jan Michalscy; zmarli z rodziny Michalskich i Kortas
12.00 – Śp. Irena Lesińska; Krystyna Buettner
17.00 – Śp. Mieczysław Pipowski
PONIEDZIAŁEK – 02 stycznia 2023r.
08.30 – Śp. zmarli z rodziny Zakrzewskich i Malczewskich
Wtorek – 03 stycznia 2023r.
08.30 – Śp. Leon Genowefa Chrapkowscy, w 2 rocz. śmierci Genowefy; Teresa Prądzińska
Środa – 04 stycznia 2023r.
08.30 –
w int. “Jezu, Ty się tym zajmij”
Czwartek – 05 stycznia 2023r.
08.30 – Śp. Stanisław Korthals (Msza greg. 05/30)
Piątek – 06 stycznia 2023r. – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
08.30 – Śp. Stanisław Korthals (Msza greg. 06/30)
10.00 – Śp. zmarli z rodziny Szulc i Kłosowskich
12.00 – Śp. Klara, Paweł, Benedykt Czubak
17.00 – Śp. Weronika Tadeusz Cemka, w rocz. śmierci Weroniki
Sobota – 07 stycznia 2023r.
08.30 – Śp. Stanisław Korthals (Msza greg. 07/30)
17.00 – Śp. Jerzy Jagielski – int. od Zakładu Pogrzebowego Bolińskich
Niedziela po Objawieniu Pań. – 08 stycznia 2023r. – ŚWIĘTO CHRZTU CHRYSTUSA
08.30 – Śp. Stanisław Korthals (Msza greg. 08/30)
10.00 – Śp. Teresa Ortmann 23 rocz. śmierci; Franciszek, Stanisław, Kazimierz
              Ortmann
12.00 – Śp. Alfons Bronisława Pruscy; Stanisław Chmurzyński
17.00 – Śp. Stefania Bolesław Pałubiccy, z okazji rocz. urodzin Stefanii

KAPLICA SIÓSTR ELŻBIETANEK
p.w . Najświętszego Serca Pana Jezusa
Tuchola, ul. Nowodworskiego 14.
NIEDZIELA – 01 stycznia 2023r. – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI
7.45 – int. Sióstr
PONIEDZIAŁEK – 02 stycznia 2023r.

7.45 – Śp. Stanisław Korthals (Msza greg. 02/30)
WTOREK – 03 stycznia 2023r.
7.45 – Śp. Stanisław Korthals (Msza greg. 03/30)
ŚRODA – 04 stycznia 2023r.
7.45 – Śp. Stanisław Korthals (Msza greg. 04/30)
CZWARTEK – 05 stycznia 2023r.
7.45 – int. Sióstr
PIĄTEK – 06 stycznia 2023r. – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
7.45 – int. Sióstr
SOBOTA – 07 stycznia 2023r.
7.45 – int. Sióstr
NIEDZIELA po Obj. Pań. – 08 stycznia 2023r. – ŚWIĘTO CHRZTU CHRYSTUSA
7.45 – Śp. Piotr Franciszka Śpica, w rocz. śmierci Piotra; zmarli w czyśćcu

KOŚCIÓŁ FILIALNY – KIEŁPIN
NIEDZIELA – 01 stycznia 2023r. – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI
11.00 – Śp. Kinga Kęsik, 5 rocz. śmierci
PIĄTEK – 06 stycznia 2023r. – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

11.00 – Śp. Mieczysław Julianna Polaszek, z okazji imienin i urodzin
NIEDZIELA po Obj. Pań. – 08 stycznia 2023r. – ŚWIĘTO CHRZTU CHRYSTUSA

11.00 – Śp. Józef Gwizdała i rodzice, z okazji urodzin Józefa

KAPLICA W SZPITALU TUCHOLSKIM (IV Piętro)
NIEDZIELA – 01 stycznia 2023r. – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI

7.30 – 
PIĄTEK – 06 stycznia 2023r. – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
7.30 –
NIEDZIELA po Obj. Pań. – 08 stycznia 2023r. – ŚWIĘTO CHRZTU CHRYSTUSA
7.30 – Śp. Krystyna, Mieczysław, Andrzej Glaza; z ok. rocz. śmierci Krystyny
            i Andrzeja