Ogłoszenia Duszpasterskie

1. Co robimy, gdy spotykamy się z czyimś grzechem? To zależy. Od wielu okoliczności. Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazały jednak, że dość często wobec zła, którym najbardziej się brzydzimy większość z nas postępuje tak: odciąć się, potępić i najlepiej wylać na grzesznika kubeł pomyj, by nikt nie pomyślał, że próbujemy
go usprawiedliwiać. Czytanie tej niedzieli pokazują, że Bóg widzi sprawi inaczej.
I postępuje z nami też inaczej.

2. Przed nami miesiąc listopad, miesiąc szczególnej pamięci i modlitwy za zmarłych. Święty Jan Paweł II nauczał, że „Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia by dostąpić radości nieba”. Przy wyjściu z kościoła znajdują się kartki na wypominki oraz intencje na Msze święte zbiorowe w dniu 02 listopada. Bardzo prosimy aby czytelnie wypisać imiona zmarłych, których będziemy polecali Bogu w modlitwie. Wypominki można składać w kancelarii parafialnej,
a także w zakrystii.                                                                                                                                                                                                                       

3.We wtorek przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Uwielbiamy w niej Boga w Jego świętych – w tych, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności. Msze św. w naszym kościele będą sprawowane o godz. 8:30; 10:00 i 12:00. W Kiełpinie o 11:00. Nabożeństwa na cmentarzach: komunalnym o godz. 12:30; parafialnym o 14:00.

4. Natomiast w środę, 2 listopada w liturgii wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, jest to tzw. Dzień Zaduszny. W naszym kościele tego dnia sprawujemy Msze Święte zbiorowe za zmarłych o godz.: 8.30 i 17.00, a w Kiełpinie o 15:30.
Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada zmarłym w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

5. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne. W czwartek modlimy się
o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. W piątek spowiedź w kościele parafialnym
o godz. 8:00 i 16:30. W kościele filialnym w Kiełpinie o godz. 15:00; o 15:30 Msza Św.

6. Chorych z posługą sakramentalną odwiedzimy: ks. Proboszcz w piątek (04.11) od
godz. 9:00 miasto. Ks. wikariusz w sobotę (05.11) chorych w Kiełpinie i Wiśniówce od                                                                                                                                                                                                                                                               
godz. 9:00, a wszystkich pozostałych już w czwartek (03.11) od godz. 09:00.

7. Spotkanie kandydatów do Sakramentu bierzmowania z klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w sobotę (05.11). Z kolei kandydatów z klas ósmych informujemy o konieczności uczestnictwa w obowiązkowych Rekolekcjach Kerygmatycznych, warunkujących rozpoczęcie formacji. Odbędą się 25 i 26 listopada.                                                                                                                                
8. Na Mszę Św. o godz. 12:00 zapraszamy dzieci wraz z rodzicami w ramach przygotowania do I Komunii Świętej. Jednocześnie informujemy, że uroczystość komunijna w przyszłym roku odbędzie się w zmienionym terminie. Zamiast w III niedzielę maja, będzie miała miejsce już w ostatnią niedzielę kwietnia, tj. 30. Korzystając z okazji,chcemy zachęcić rodziców tych dzieci (ale też innych), którym zależy na przyszłości ich dzieci, by odmawiali jedynie jedną dziesiątkę różańca dziennie. Inicjatywa ta ma zaistnieć jako owoc Misji parafialnych, podczas których dzieci pięknie modliły się odmawiając „zdrowaśki”.  Różaniec Rodziców za Dzieci jest to modlitwa, mająca na celu otaczać ochronnym płaszczem dzieci przed wieloma zagrożeniami, które niesie świat. Świadomość wspólnej modlitwy i niezachwianej opieki Bożej nad dzieckiem daje rodzicowi niesłychany spokój i często uwalnia od lęków o dziecko, o bezpieczeństwo teraz i w przyszłości. Poświęcenie 4-5 minut dziennie, aby dziecko miało opiekę przez 24 godz., to wspaniała Boża ekonomia – tylko trzeba się na nią zdobyć. Rodzice  modlą się za swoje dzieci w pociągu, jadąc samochodem, przy desce do prasowania i w czasie przerwy w pracy. Dziesiątka do dziesiątki i tak płynie w górę nieustanna modlitwa różańcowa rodziców. Nie zwlekaj daj dziecku to, co najlepsze!!! Przemyśl, niech poświecenie dziecku różańca nie będzie jedynie jedną z formalności w przygotowaniu do I Komunii, daj dziecku osobisty przykład ufnej modlitwy i zawierzenia się Bogu i Jego Matce. Czekamy na zgłoszenia.
9. Biuro parafialne czynne w poniedziałek i piątek od 16:00-16:30; wtorek, środę
i czwartek od 09:00-10:00.

10. Z kalendarza liturgicznego:

– 01 lis. (wt.) uroczystość, Wszystkich Świętych

– 02 lis. (śr.) Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych tzw. Dzień Zaduszny

– 04 lis. (pt.) wspomnienie, Św. Karola Boromeusza, biskupa

03, 04, 05 lis. – I Czwartek, I Piątek i I Sobota miesiąca 11. Przypominamy, że nasz kościół, w Roku świętym Jakubowym (który jest rozszerzony na 2 lata trwania 2021/2022), jest kościołem stacyjnym. Zatem możemy jeszcze do 31 grudnia, każdego dnia – zyskać odpust zupełny! Skorzystajmy ze spowiedzi świętej, słuchanej 15 minut przed Mszą św. i spełnimy warunki odpustu, by móc czerpać ze skarbca Kościoła, uzyskując odpust przypisany dla naszej świątyni. 12. Na nadchodzące dni życzymy wszystkim zdrowia i Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże.      
Ks. Jan Pałubicki Proboszcz, Ks. Marcin Leszczyński Wikariusz 

Do domu Ojca w niebie odeszli:  
Brygida Kołodziejska 24 X;     
Henryk Masłowski 25 X   
Chrzest święty przyjęli: Bartosz Westfal

Intencje mszalne

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
p. w. Świętego Jakuba Apostoła
Tuchola, ul. Chojnicka 28
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 30 października 2022r.
08.30 – Śp. Bolesław Bronisława Kosowscy, w rocz. śm. Bronisławy; za zmarłych
               w czyśćcu, najbliższych wybawienia
10.00 – Śp. Renata Sząszor, rocz. śm; Teresa Kocińska, z ok. im.
               Henryk Kociński, z ok. ur.
12.00 – O radość życia wiecznego dla zmarłych z Róży św. Dominika i z ich rodzin
17.00 – Z podziękowaniem za wspólne lata, z prośbą o dalszą Opiekę MB i Boże Bł.
              dla Anny i Grzegorza z okazji rocz. ślubu oraz urodzin Grzegorza.
PONIEDZIAŁEK – 31 października 2022r.
08.30 – Śp. Władysława Franciszek Karaś
17.00 – Śp. Irena Jan Mięsikowscy, w rocz. śmierci Jana; zmarłe rodzeństwo
Wtorek – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH  – 01 listopada 2022r.
08.30 – Śp. Mieczysław Bartkowiak, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie Bartkowiak, Poćwiardowscy, Glaza, Szwanica;  Andrzej Olstowski i jego rodzice
10.00 – O radość życia wiecznego dla zmarłych Parafian i Dobrodziejów
              naszego kościoła
12.00 –  w int. “Jezu, Ty się tym zajmij”
Środa – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – 02 listopada 2022r.
08.30 –  
Msza Święta zbiorowa za zmarłych
17.00 –  Msza Święta zbiorowa za zmarłych
Czwartek – 03 listopada 2022r.
08.30 – Śp. Eugenia Landowska, z ok. urodzin; dziadkowie z obu stron
17.00 – Śp. Janina Józef Nakielscy, z ok. rocznic śmierci; rodzice z obu stron
Czwartek – 03 listopada 2022r.
08.30 – Śp. Eugenia Landowska, z ok. urodzin; dziadkowie z obu stron
17.00 – Śp. Janina Józef Nakielscy, z ok. rocznic śmierci; rodzice z obu stron
Czwartek – 03 listopada 2022r.
08.30 – Śp. Eugenia Landowska, z ok. urodzin; dziadkowie z obu stron
17.00 – Śp. Janina Józef Nakielscy, z ok. rocznic śmierci; rodzice z obu stron
Czwartek – 03 listopada 2022r.
08.30 – Śp. Eugenia Landowska, z ok. urodzin; dziadkowie z obu stron
17.00 – Śp. Janina Józef Nakielscy, z ok. rocznic śmierci; rodzice z obu stron

KAPLICA SIÓSTR ELŻBIETANEK
p.w . Najświętszego Serca Pana Jezusa
Tuchola, ul. Nowodworskiego 14. 
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 30 października 2022r.
7.45 – Śp. Andrzej Łucja Teis
PONIEDZIAŁEK – 31 października 2022r.

7.45 – w int. “Jezu, Ty się tym zajmij”
WTOREK – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – 01 listopada 2022r.
7.45 – int. Sióstr
ŚRODA – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych  – 02 listopada 2022r.
7.45 – int. Sióstr
CZWARTEK – 03 listopada 2022r.
7.45 – Śp. Klara, Henryk, Roman Chmara; z prośbą o wiarę i miłość do Boga dla Emilii, z ok. rocz. chrztu świętego  
PIĄTEK – 04 listopada 2022r.
7.45 – int. Sióstr
SOBOTA – 05 listopada 2022r.
7.45 – Śp. Bronisław Wanda Jankowscy, w 6 rocz. śmierci Bronisława, i ich rodzice
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 06 listopada 2022r.
7.45 – Śp. Kinga Kęsik, z ok. urodzin

KOŚCIÓŁ FILIALNY – KIEŁPIN
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 30 października 2022r.
11.00 – Śp. Anna Stefan Odejewscy, w 13 rocz. śmierci Stefana; Stanisław Berendt
WTOREK – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – 01 listopada 2022r.

7.45 – Śp. Anna, Leon, Konrad Pawłowscy; Stefan Biernacki, w 3 rocz. śmierci
ŚRODA – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych  – 02 listopada 2022r.
15.30 – Msza Święta zbiorowa za zmarłych
PIĄTEK – 04 listopada 2022r.
15.30 – Śp. Helena Albin Czapiewscy i zmarli z rodziny
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 06 listopada 2022r.
11.00 – Śp.Hilary, Marta, Jan i zmarli w czyśćcu

KAPLICA W SZPITALU TUCHOLSKIM (IV Piętro)
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 30 października 2022r.

7.30 – Śp. Kazimierz Giersz, Edwin Gawlik i zmarli z rodziny
WTOREK – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – 01 listopada 2022r.
7.45 –
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 06 listopada 2022r.
7.30 – w int. Parafian