Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami duszpasterskimi na Niedzielę Zmartwychwstania

Drodzy Parafianie i goście! 
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa napełniło radością nie tylko kobiety przybyłe do grobu i apostołów, lecz także wszystkich, do których dotarła wiadomość o nim.
Po misterium Świętego Triduum, po opuszczeniu, wyszydzeniu, cierpieniu i śmierci nastaje nowy czas nadziei. Z perspektywy zmartwychwstania życie człowieka wygląda inaczej. Nauczmy się tak na nie patrzeć.

Chrystus Pan zmartwychwstał – i my zmartwychwstaniemy! Niechaj ta nadzieja będzie w nas źródłem radości i pokoju, niech porządkuje naszą codzienność, abyśmy każdego dnia stawali się niezwykłymi świadkami zmartwychwstania. Jezus żyje! Dzielmy się tą radością z najbliższymi i ze wszystkimi, których Pan z nami spotka. Pokoju serca, radości rozpromieniającej każdy dzień, nadziei, która nigdy nie gaśnie – z całego serca wam życzymy.

1. W wielkanocny poranek Niedzieli Zmartwychwstania o godz. 7.00 uroczystą Procesją Rezurekcyjną, biciem dzwonów i radosnym śpiewem ogłosimy wszystkim, że Pan zmartwychwstał i jest z nami. Po procesji celebrować będziemy uroczystą Eucharystię. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego pozostałe Msze św. o godz. 10.00; 12.00 i 17.00. W Kiełpinie
i kaplicy Sióstr – bez zmian, a w kaplicy szpitalnej o godz. 9:00.

2. Jutro drugi dzień świąt Wielkanocnych. Msze Święte według porządku niedzielnego. Kolekta drugiego święta na KUL i szkolnictwo katolickie diecezji. Przeżywamy Oktawę Wielkanocy, dlatego postarajmy się w naszych domach i rodzinach utrzymać świąteczny charakter całej paschalnej oktawy – do przyszłej niedzieli włącznie. Przywróćmy w naszych rodzinach wielkanocne pozdrowienie: Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! i w dniach oktawy się nim pozdrawiajmy.

3. Pragniemy podziękować wszystkim za przygotowanie naszego parafialnego kościoła do przeżywania tych najważniejszych świąt chrześcijańskich: paniom i panom za posprzątanie Kościoła, za wykonanie Ciemnicy i Grobu Pana Jezusa.
Słowa wielkiego podziękowania tym wszystkim, którzy złożyli ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.

4. Rodzice dzieci przygotowujących się do I komunii świętej mogą zakupić w zakrystii książeczki do nabożeństwa lub nabyć w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. Dzieci, które nie otrzymały na katechezie Formuły spowiedzi, proszone są o zgłoszenie się do zakrystii. Jednocześnie informujemy, że na spotkanie formacyjne dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców zapraszamy do naszej świątyni w sobotę 23 kwietnia o godz. 11:00.   

5. Spotkanie kandydatów do Sakramentu bierzmowania klas ósmych ( z Grupy I) 
w sobotę (23.04) na Mszy Św. o godz. 17:00. Wszystkich POZOSTAŁAYCH kandydatów zapraszamy na dowolną Mszę św. w NIEDZIELĘ! W sobotę przychodzi tylko wskazana grupa.

6. Biuro parafialne czynne w poniedziałek i piątek od 16:00-16:30; wtorek, środę
i czwartek od 09:00-10:00.                                                                               

7. Z kalendarza liturgicznego:
Za tydzień obchodzimy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Zachęcamy, by w ramach Nowenny przed ta niedzielą odmawiać codziennie Koronkę do Bożego Miłosierdzia. 

8. Od pustego grobu, Drogim Parafianom i Gościom, pragniemy przekazać jeszcze raz najserdeczniejsze życzenia, aby zmartwychwstały Pan i Zbawiciel opromieniał swoją łaską i błogosławieństwem każdą chwilę życia i by udzielał zdrowia i wszelkich potrzebnych darów.  
Ks. Jan Pałubicki Proboszcz, Ks. Marcin Leszczyński Wikariusz

Zapowiedzi przedślubne:

1/2022/III Łukasz Michalski, st. wol.- par. św. Jakub Ap. Tuchola
Wiktoria Kiedrowicz, st. wol. – par. św. Jakub Ap. Tuchola
2/2022/III Bartosz Giersz, st. wol.- par. św. Jakub Ap. Tuchola
                  Sylwia Kortas, st.   wol. – par. św. Mateusza Ap. i Ew. Zdroje
3/2022/II Mateusz Kucharski, st. wol.- par. św. Józefa Rzem. Bydgoszcz
                Agnieszka Morżak      st. wol.- par. św. Józefa Rzem. Bydgoszcz

Do domu Ojca w niebie odeszła: Urszula Kozłowska 07.04.Numer zamknięto 14.04.2022 r.

Udostępnij

Skip to content