Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami duszpasterskimi na III Niedzielę Wielkiego Postu – 20.03.2022 r.

1. Czego Bóg konkretnie od nas chce? Nie pośle nas jak Mojżesza do Egiptu. Ale i nas dotyczy przestroga, że nie wystarczy sama formalna przynależność do ludu Bożego. Trzeba jeszcze wydawać dobre owoce swoich czynów. Wypada przypomnieć najważniejsze przykazanie: miłości Boga i bliźniego, przed męką ujęte przez Jezusa
w brzmieniu nowego przykazania: abyście się miłowali jak ja was umiłowałem.
2. Dzisiejszakolekta przeznaczona na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego
w Pelplinie. Za złożone ofiary na ten cel składamy serdeczne „Bóg Zapłać”, zapewniając o pamięci w modlitwie ze strony obdarowanych.
3. Trwa Wielki Post. Kościół Święty przypomina: wszyscy wierni obowiązani są czynić pokutę. Dla wyrażenia tej pokutnej formy pobożności chrześcijańskiej Kościół ustanowił dni okresu postu i pokuty. W tym czasie chrześcijanin powinien szczególnie praktykować czyny pokutne służące nawróceniu serca, co jest istotą pokuty w Kościele. Powstrzymywanie się od zabaw pomaga w opanowaniu instynktów i sprzyja wolności serca.
Czynami pokutnymi są:

– modlitwa
– jałmużna
– uczynki pobożności i miłości
– umartwienie przez wierniejsze pełnienie obowiązków
– wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post.
Czasem pokuty w Kościele są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu. Wstrzemięźliwość obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia we wszystkie piątki i środę popielcową. Post obowiązuje w Wielki Piątek wszystkich między 18 a 60 rokiem życia. Powstrzymywanie się od zabaw obowiązuje w czasie Wielkiego Postu.
4. Parafialne Rekolekcje Wielkopostne oraz dla uczniów szkół podstawowych: Nr 1 w Tucholi i Kiełpinie rozpoczniemy w V Niedzielę Wielkiego Postu – 03 kwietnia 2022 roku. Już dziś życzymy dobrego zaplanowania i owocnego przeżycia tego czasu, a także spowiedzi świętej. Odbędzie się ona dla całej parafii, z udziałem zaproszonych spowiedników, w przeddzień rozpoczęcia rekolekcji parafialnych, czyli w sobotę 02 kwietnia.
5.Nabożeństwa Wielkopostne:

  • Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17:00
  • Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17:00                                                                                                                                                                         

Na mocy decyzji papieża Pawła VI jest możliwość uzyskania raz dziennie odpustu zupełnegoza odprawienie Drogi Krzyżowej. Za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali
w jakimkolwiek kościele lub kaplicy na terenie Polski – wierny zyskuje odpust zupełny raz w tygodniu w okresie Wielkiego Postu.
6. Biuro parafialne czynne w poniedziałek i piątek od 16:00-16:30; wtorek, środę i czwartek od 09:00- 10:00.                                                                                                                                                                                          7. Spotkanie kandydatów do Sakramentu bierzmowania klas ósmych ( z Grupy II) w sobotę (26.03) na Mszy Św. o godz. 17:00.
8. Wzorem ubiegłych lat przystępujemy do ogólnopolskiej akcji Caritas „Jałmużna Wielkopostna”. Skarbonki każdy możne zabrać sprzed ołtarza lub spod chóru (nie tylko dotyczy to dzieci!). W  tym roku – w myśl decyzji Księdza Biskupa Diecezjalnego – jest to pomoc dla ludności ukraińskiej. Akcję podsumujemy w Niedzielę Palmową, kiedy przyniesiemy skarbonki. Dzieci, które pragną uczestniczyć w losowaniu nagród diecezjalnej Caritas, prosimy, aby na wewnętrznej stronie skarbonki zapisały swoje imię i nazwisko, numer szkoły i klasy oraz nazwę naszej parafii.
9. Z kalendarza liturgicznego:
– 25 marca (pt.) uroczystość ZWIASTOWANIE PAŃSKIE
10. Za tydzień zbiórka do puszek na kwiaty do Grobu Pańskiego. Z góry dziękujemy za złożone ofiary. Dzięki nim będziemy mogli przygotować godny wystrój, by dobrze,
w skupieniu i refleksji przeżywać święta Wielkanocne w naszym Kościele.
11. Życzymy wiele łask Bożych w nadchodzącym tygodniu zawierzając wszystkich opiece Matki Bożej
i św. Józefa oraz naszego parafialnego Patrona – św. Jakuba.                                                                                                                                                          
                                                                                                                                Wasi Duszpasterze

Udostępnij

Skip to content