Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami Duszpasterskimi na I Niedzielę Wielkiego Postu 06.03.2022 r.

1. Ewangelia pierwszej niedzieli Wielkiego Postu przedstawia konfrontację Jezusa z trzema pokusami i trzy odniesione przez Niego zwycięstwa. Chrystus Pan odrzuca wszystkie propozycje diabła. Jest więc dla nas wzorem, ale i wsparciem w chwilach kuszenia. Dlatego, jak naucza św. Jan Paweł II, „Podczas czterdziestu dni Wielkiego Postu wierzący mają pójść za Chrystusem na ‘pustynię’, by razem z Nim stawić czoła duchowi zła i go pokonać. Jest to wewnętrzna walka, która decyduje o kształcie naszego życia. (…) Pokorna i ufna modlitwa, umocniona przez post, pozwala przejść nawet najtrudniejsze próby i daje odwagę potrzebną, by zło zwyciężać dobrem”. I my, kiedy będziemy zabiegać o łączność, komunię z Chrystusem, odniesiemy zwycięstwo, powtarzając za św. Pawłem: „Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia”.
2. Fioletowy kolor szat liturgicznych wskazuje nam na to, że rozpoczęliśmy nowy okres roku liturgicznego, jakim jest Wielki Post. Jest to czas pokuty i przemiany własnego życia. Czas szczególnej modlitwy, postu i chrześcijańskiej jałmużny! Każdy katolik powinien w tym świętym czasie uczestniczyć w nabożeństwach: Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, w rekolekcjach przystępując do Spowiedzi Świętej. Postarajmy się, aby również na początku Wielkiego Postu przystąpić do Sakramentu Pokuty i Pojednania, jednocząc się w ten sposób z Chrystusem cierpiącym w Eucharystii, która jest uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Zbawiciela. Zatem zachęcamy już teraz do spowiedzi św., do udziału w Mszach św. także w tygodniu i częstego przyjmowania Komunii św. oraz do realizowania wielkopostnych postanowień, by umocnić w sobie wiarę i miłość,
a także by doświadczyć Bożego Miłosierdzia.

3. Tradycyjnie już, przyszła – II niedziela Wielkiego Postu jest obchodzona jako Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Pomagamy misjom modlitwą, ofiarowanym cierpieniem oraz ofiarami, które pozwalają misjonarzom pełnić posługę miłosierdzia. Decyzją Konferencji Episkopatu Polski ofiary zbierane do puszek w II niedzielę Wielkiego Postu będą przeznaczone na pomoc polskim misjonarzom poprzez Dzieło Pomocy  „Ad Gentes”.
4. Wczoraj, w parafii p.w. św. Bartłomieja Ap. w Tucholi, rozpoczął się kurs przedmałżeński. Spotkania odbywać się będą w każdą sobotę Wielkiego Postu (po Mszy św. o godz. 18.00) na plebanii przy ul. Wincentego Witosa 3, w Tucholi. Zainteresowanych prosimy o bezzwłoczne dołączenie.                         
5. Nabożeństwa Wielkopostne:
* Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17:00
* Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17:00
Na mocy decyzji papieża Pawła VI jest możliwość uzyskania raz dziennie odpustu zupełnegoza odprawienie Drogi Krzyżowej. Za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali w jakimkolwiek kościele lub kaplicy na terenie Polski – wierny zyskuje odpust zupełny raz w tygodniu w okresie Wielkiego Postu.
6. Collegium Marianum Liceum Katolickie im. Jana Pawła II w Pelplinie zaprasza tegorocznych absolwentów szkoły podstawowej oraz inne osoby zainteresowane działalnością szkoły na Dni Otwarte. Odbędą się one w soboty 12 marca i 23 kwietnia 2022 r. w godz. od 10.00 do 13.00. Collegium Marianum od dwóch lat jest szkołą koedukacyjną z męskim internatem. Od lat cieszy się nie tylko bogatą historią, ale wysokim poziomem nauczania. Kształtuje też ducha katolickiego wśród swoich wychowanków. Bliższe informacje na temat działalności można znaleźć na stronie szkoły.
7. Spotkanie kandydatów do Sakramentu bierzmowania klas ósmych ( z Grupy II)  w sobotę (12.03) na Mszy Św. o godz. 17:00. Następnie spotkanie formacyjne.
8. Szanowni Państwo! Parking przy kościele jest przeznaczony dla osób, które korzystają z posługi duszpasterskiej w kościele i interesantów kancelarii parafialnej. Coraz częściej zdarza się jednak, że korzystają z niego osoby, które nie są związane z życiem parafii. Samochody pozostawione na parkingu na cały dzień utrudniają możliwość korzystania z parkingu tym, dla których jest on przeznaczony. Jednocześnie podkreślamy, że plac ten, jako parking, służy wyłącznie w godzinach otwarcia biura parafialnego oraz w czasie posługi duszpasterskiej w naszym kościele w czasie nabożeństw, Mszy Świętych, spotkań grup. Jednocześnie przepraszamy za możliwość zablokowania pojazdu w przypadku pozostawienia go na placu kościelnym od strony ul. Chojnickiej. Samochody parkujemy jedynie na placu od ul. Kościelnej. Prosimy o uszanowanie decyzji i dziękujemy
za dostosowanie się do zasad korzystania z parkingu.
9. Biuro parafialne czynne w poniedziałek i piątek od 16:00-16:30; wtorek, środę i czwartek od 09:00-10:00.
10. Z kalendarza liturgicznego:
– 08 marca (wt.) święto 550 Rocznica Poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Pelplinie – można uzyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie kościoła katedralnego tego dnia i modlitwę tamże słowami; Ojcze nasz… Wierzę w Boga…
-13 marca (ndz.) rocznica wyboru papieża FRANCISZKA (2013) – zachęcamy do modlitwy w intencji Ojca Świętego
11. Na początku Wielkiego Postu, życzmy sobie wszyscy wzbudzenia  w sobie wielkiego pragnienia dobrego przeżycia tego czasu. Wszystkim Paniom i dziewczętom życzymy, aby wpatrując się w najpiękniejszą kobietę – Maryję – zawsze promieniowały na zewnątrz prostotą oraz miłością do Pana Boga i do drugiego człowieka. Pamiętamy również o wszystkich Solenizantach najbliższych dni!      
Ks. Jan Pałubicki Proboszcz, Ks. Marcin Leszczyński Wikariusz

Do domu Ojca w niebie odeszli:
Urszula Burchart        27.02.

Udostępnij

Skip to content