Category Archives: Kościół Filialny

Litanie do św. Wojciecha

Category : Kościół Filialny

Litania do św. Wojciecha
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchy Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad Pannami, módl się za nami.
Święty Wojciechu, módl się za nami.
Święty Wojciechu, wiernie Boga się trzymający, módl się za nami.
Święty Wojciechu, chwało Krzyża świętego, módl się za nami.
Święty Wojciechu, czcicielu Najświętszego Sakramentu, módl się za nami.
Święty Wojciechu, opiekunie Kościoła Gnieźnieńskiego, módl się za nami.
Święty Wojciechu, ozdobo swojego i naszego narodu, módl się za nami.
Święty Wojciechu, ozdobo narodów Europy, módl się za nami.
Święty Wojciechu, kielichem zbawienia częstujący, módl się za nami.
Święty Wojciechu – Janie Chrzcicielu Gdańszczan i Prusów, módl się za nami.
Święty Wojciechu, Apostole i Męczenniku, módl się za nami.
Święty Wojciechu, w śmierci nieustraszony, módl się za nami.
Święty Wojciechu, nad śmierć mocniejszy, módl się za nami.
Święty Wojciechu, wierny sługo Boży, módl się za nami.
Święty Wojciechu, woli Bożej poddany, módl się za nami.
Święty Wojciechu, postrachu duchów ciemności, módl się za nami.
Święty Wojciechu, mężu wielkiej wiedzy i roztropności, módl się za nami.
Święty Wojciechu, wierny przyjacielu Bolesława Chrobrego, módl się za nami.
Święty Wojciechu, wierny przyjacielu i współpracowniku cesarza Ottona III w najszlachetniejszych jego zamysłach, módl się za nami.
Święty Wojciechu, mężu nieustraszony, módl się za nami.
Święty Wojciechu, mężu wielkiej ewangelizacji Europy, módl się za nami.
Święty Wojciechu, gorliwy sługo Chrystusa, módl się za nami.
Święty Wojciechu, wierny naśladowco Chrystusa, módl się za nami.
Święty Wojciechu, mężu prawdziwie Apostolski, módl się za nami.
Święty Wojciechu, o światło Ewangelii dla narodów zatroskany.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Litania do św. Wojciecha
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Wojciechu, patronie nasz, módl się za nami.
Święty Wojciechu, męczenniku i wyznawco, módl się za nami.
Święty Wojciechu, urodzony na czeskiej ziemi, módl się za nami.
Wszelkimi cnotami ozdobiony, módl się za nami.
Mężu według Serca Bożego, módl się za nami.
Dobrym przykładem owocom swoim przyświecający, módl się za nami.
Pasterzu gorliwie o zbawienie dusz Twojej owczarni dbający, módl się za nami.
Złe obyczaje wykorzeniający, módl się za nami.
Nad występkami ubolewający, módl się za nami.
Wierny naśladowco Chrystusa Pana, módl się za nami.
Węgrom, Prusom i Polakom światło wiary niosący, módl się za nami.
U pogan wobec śmierci nieustraszony, módl się za nami.
Wiarę Chrystusową męczeństwem potwierdzający, módl się za nami.
Za słowo Chrystusa śmierć ponoszący, módl się za nami.
Patronie i Opiekunie Ojczyzny naszej,v Patronie uciśnionych i ubogich ludzi, módl się za nami.
Dobry Pasterzu, módl się za nami.
Chwało i ozdobo Ojczyzny naszej, módl się za nami.
Wzorze duchowieństwa, módl się za nami.
Drogo do życia wiecznego, módl się za nami.
Abyśmy z grzechów powstali, módl się za nami.
Abyśmy do stałości w wierze świętej powrócili, módl się za nami.
Abyśmy otrzymali miłosierdzie za Twoją przyczyną, módl się za nami.
Abyśmy żyjąc według przykazań Bożych, żywot wieczny otrzymali, módl się za nami.
Abyśmy razem z Tobą Boga chwalili, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Przez zasługi świętego Wojciecha,
Chryste, wysłuchaj nas.
Módlmy się:
Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha, biskupa. Spraw, prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, wstawiał się za nami w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.


Informacje o patronie

Category : Kościół Filialny

Urodził się w roku 956 w zamożnej rodzinie Sławnikowiców w Lubicach znajdujących się na terenie Czech. Nauki pobierał w Magdeburgu pod opieką arcybiskupa magdeburskiego Adalberta. To właśnie na cześć swego opiekuna Wojciech przyjął, być może podczas bierzmowania, imię Adalbert (Wojciech), pod którym znany jest i czczony w Europie.

Gdy miał 27 lat Wojciech został biskupem Pragi. Po pięciu latach posługi duszpasterskiej, nie widząc efektów swojej ciężkiej pracy, udał się do Rzymu, aby prosić papieża o zwolnienie z obowiązków. Jednak za sprawą starego ascety Nila przyjął habit benedyktynów. Kilka lat później umarł biskup Falkold, który zastępował Wojciecha w rządzeniu diecezją. Wówczas Czesi zażądali powrotu Wojciecha na stolicę biskupią. Ponieważ takie było życzenie papieża, biskup powrócił do Pragi.Stosunki w kraju nie uległy poprawie, co spowodowało, że Święty znalazł się pośrodku rywalizujących ze sobą rodów. Gdy sprzeciwił się zamordowaniu kobiety, która na terenie kościoła szukała schronienia, wrogie stronnictwo wypędziło go z kraju. Po tym wydarzeniu spalono całkowicie jego rodzinny gród – Lubice – i zamordowano jego czterech braci i ich rodziny.

Biskup wyruszył do Włoch i tam spotkał się z Ottonem III. Cesarz zachęcił Wojciecha do działalności misyjnej. Jesienią 996 roku przybył do Polski, skąd miał udać się na północ. Został bardzo życzliwie przyjęty na dworze króla Bolesława Chrobrego. Zaproponował mu nawet funkcję pośrednika w polskich misjach dyplomatycznych. Ale Wojciech wybrał posługę wśród pogan. Wiosna roku 997 popłynął Wisłą do Gdańska chroniony przez 30 wojów króla. Prawdopodobnie w okolicach Pregoły oddalił żołnierzy. Na terenach pruskich 23 kwietnia 997 roku w piątek nad ranem tłum uzbrojonych ludzi wraz z misjonarzami, ruszył na biskupa. Wojciech otrzymał cios wiosłem, a następnie ugodzono go włócznią. Jego odciętą głowę wbito na pal. Bolesław Chrobry wykupił jego ciało i pochował z honorami w Gnieźnie. W roku 999 męczennik został wpisany przez papieża Sylwestra II do kanonu świętych. W roku 1000 Otton III udał się z pielgrzymką do grobu Świętego. Podczas spotkania z władcą Polski została proklamowana metropolia gnieźnieńska z podległymi diecezjami w Krakowie, Kołobrzegu i Wrocławiu. Wojciech stał się patronem Kościoła w Polsce. Kult Świętego objął Węgry, Czechy, a następnie inne kraje Europy. Jego żywot został ukazany na drzwiach gnieźnieńskich, które stanowią jeden z największych dzieł średniowiecznej Polski. Wojciech jest jednym z trzech głównych patronów Polski, a także patronem archidiecezji gnieźnieńskiej, gdańskiej, warmińskiej, koszalińsko-kołobrzeskie, Gniezna, Serocka i Trzemeszna. Dzień 23 kwietnia jest w kalendarzu liturgicznym świętem Wojciecha W ikonografii Wojciech ukazany jest w stroju biskupa, w paliuszu, z pastorałem. Atrybutami Świętego są orzeł, wiosło i włócznie.


Lokalizacja

Category : Kościół Filialny

Adres
89-500 Kiełpin koło Tucholi
Odpust
Świętego Wojciecha – 23 kwietnia
Porządek nabożeństw
Msze Święte
Niedziele i święta
11.00
1 – wszy piątek miesiąca
15.30

Punkt duszpasterski Białowieża
Msze Święte odprawiane są w świetlicy wiejskiej w Białowieży
od września do końca czerwca w niedzielę o godzinie 16:00.