Category Archives: Kościół Parafialny

Wpłaty i darowizny na rzecz parafii

Rzymskokatolicka Parafia p. w. Świętego Jakuba Apostoła
Plac Wolności 30. 89 – 500 Tuchola
SGB Bank Spółdzielczy O/Tuchola Nr: 44 8174 0004 0017 9184 2000 0001.
Tytułem: „DAR NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”
CARITAS nr konta:
SGB Bank Spółdzielczy O/Tuchola Nr: 37 8174 0004 0017 9067 2000 0001.


Rys historyczny

Budynek obecnego kościoła św. Jakuba Apostoła w Tucholi został pobudowany z inicjatywy tucholskiej Gminy Ewangelickiej w latach 1837-38, zaś wieżę do budynku właściwego dobudowano w roku 1895. Świątynia służyła Ewangelikom do roku 1945. Po wojnie została zajęta jako tzw. Mienie opuszczone przez Skarb Państwa wraz z usytuowaną naprzeciw świątyni „pastorówką”.

Budynek kościoła służył jako sala sportowa, a w roku 1968 przekazano go w użytkowanie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Tucholi, która zaadoptowała obiekt czyniąc ze świątyni – magazyn zbożowy. Dokonano wówczas przez prace remontowe zatarcia cech sakralnych świątyni rozbierając do fundamentów wieżę, zamurowując charakterystyczne neogotyckie łuki okien i instalując w nich kraty oraz demontując balustrady chóru i balkonów. Zamurowano również główne drzwi wejściowe, na ich miejscu umieszczając lej do wsypu zboża, a pod bocznym wejściem zbudowano rampę przeładunkową, zaś całą nawę kościoła podzielono betonowym stropem na dwie kondygnacje. W dniu 1 lipca 1994 r. z tucholskiej parafii p.w. Bożego Ciała zostaje erygowana nowa parafia, która na pamiątkę istniejącego tylko do XVII wieku tucholskiego kościoła św. Jakuba Apostoła otrzymuje patronat tegoż Świętego. Jeszcze w tym samym roku pierwszy proboszcz nowo powstałej parafii –
– ks. Jan Pałubicki wykupił od Skarbu Państwa budynek dawnego kościoła, by wraz z parafianami w krótkim czasie przywrócić obiektowi cechy sakralne. Rozebrano zatem strop dzielący świątynie na poziomy, odbudowano więźbę chóru i balkonów, zamontowano balustrady i ławki, wydzielono i wybudowano podwyższenie prezbiterium, utworzono zakrystię, wymieniono okna oraz od fundamentów zrekonstruowano okazałą kościelną wieżę umieszczając na niej dzwony, które 6 czerwca 1999 roku poświęcił przebywający w Pelplinie Ojciec Święty Jan Paweł II. Dzwony ważą łącznie 1000kg i noszą imiona: największy – Jakub, średni – Jan i najmniejszy – Kazimierz. W czerwcu 2002 roku na dzwonnicy umieszczono także mechanizm zegarowy z trzema tarczami, wybijający kwadranse i godziny.

Na miejscu dawnego kościoła św. Jakuba (przy ul. Lipowej) stoi obecnie postument z figurą tego patrona. Jest ona repliką Jakubowej figury znajdującej się w świątyni parafialnej przy ul. Chojnickiej 28. Do charakterystycznego wyposażenia kościoła należą także pochodzące z 1913 roku obrazy – stacje Drogi Krzyżowej. Nie wiadomo czyjego są autorstwa -prawdopodobne jest tylko to, że były namalowane dla kościoła w Łęgu, potem przekazane do Rytla, a następnie do Legbąda, gdzie uznano, że kalwaryjskie malowidła nie pasują do nowoczesnej bryły sakralnej budowli – przez co stacje Drogi Krzyżowej ostatecznie przekazano w 1995 roku do tucholskiej świątyni. Innym interesującym malowidłem jest umieszczony w prezbiterium obraz E. Barthela z Zittau „Chodzenie po morzu”. Jest to jedyny zachowany eksponat, który przed 1945 rokiem stanowił centralny element ołtarza, kiedy świątynia służyła Ewangelikom.
Obraz powrócił do Tucholi w 1996 roku z poewangelickiego kościoła w Kęsowie, do którego został wywieziony zaraz po wojnie. Ze względu na ogrom zniszczeń, w tym wielkich rozdarć na płótnie, obraz był poddany renowacji w jednej z gdańskich firm konserwatorskich. W 2003 roku obraz otrzymał nowe stylizowane ramy przypominające pierwotne. Staraniem Ks. Proboszcza i ofiarnych wiernych w 2005 r. zmieniono pokrycie dachowe z blachy na dachówkę ceramiczną „karpiówkę”. W następnych latach w prezbiterium i całym kościele położono posadzki z granitu, zamontowano 14 witraży, dokonano wymiany tynków zewnętrznych kościoła oraz podświetlono bryłę budynku i wieży. Wyłożono posadzki wieży, jak też dwustronne schody płytami granitowymi, zamontowano balustrady przy schodach w wieży; wykonano również podjazd dla niepełnosprawnych. Ponadto wykonano nawierzchnię parkingu oraz zagospodarowano plac przykościelny, założono trawniki i posadzono zieleń.

 


Dokumenty parafialne

Dekret ustanowienia parafii

Dekret powołania proboszcza parafii

Dekret powołujący księdza proboszcza na kapelana OSP i PSP Tuchola


Modlitwa do św. Jakuba Apostoła

Święty Jakubie, którego imię noszą, Patronie mój Twojej się opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj polecam i proszę Cię, abyś mnie swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierał i ratował we wszystkich potrzebach moich i wyjednał mi łaskę wiernego naśladowania cnót twoich. Spraw to, o drogi mój Patronie, abym Bogu dochował wierności pośród wszelkich przygód tego życia


Litania do św. Jakuba Apostoła

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze, z nieba Boże, – zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo Królowo Apostołów, – módl się za nami
Królowo Męczenników,
Święty Jakubie Apostole,
Synu Zebedeusza,
Bracie świętego Jana Apostoła,
Gotowy na wezwanie Pana,
Powołany przez Jezusa na ucznia,
Wybrany Apostołem,
Opuszczający wszystko dla Jezusa,
Synu gromu,
Uprzywilejowany przez swego Mistrza,
Świadku wskrzeszenia córki Jaira,
Urzeczony dwukrotnym cudownym połowem ryb,
Obecny przy Przemienieniu Pańskim,
Towarzyszący Jezusowi w Ogrójcu,
Świadku męki i śmierci Jezusa,
Wiemy Chrystusowi aż do końca,
Prześladowany dla Jezusa,
Głowo Kościoła Jerozolimskiego,
Jaśniejący wiarą i pobożnością,
Przyjacielu Chrystusa,
Znoszący wzgardę i poniżenie,
Doskonały w ubóstwie,
Przykładzie gorliwości apostolskiej,
Niestrudzony pielgrzymie,
Opiekunie wdów i sierot,
Pełen miłości bliźniego,
Przebaczający swemu zdrajcy i katowi,
Pozyskujący go dla Chrystusa,
Ścięty mieczem za wiarę,
Pierwszy męczenniku wśród apostołów,
Opiekunie pielgrzymów,
Dzielny nasz obrońco w walce ze złym duchem,
Niezawodny nasz Patronie przed Bogiem,
Patronie Portugalii i Hiszpanii,
Patronie naszej parafii,
Patronie naszego parafialnego kościoła,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami święty Jakubie Apostole,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, który krwią męczeńską świętego Jakuba uświęciłeś pierwsze owoce kapłaństwa Twoich Apostołów, spraw, aby Twój Kościół został wzmocniony Jego wyznaniem wiary i zawsze cieszył się Jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Informacje o patronie św. Jakubie Apostole

Wśród apostołów było dwóch Jakubów.
Dla odróżnienia nazywani są Większy i Mniejszy, albo też Starszy i Młodszy. Przy tym prawdopodobnie nie chodziło o ich wiek, ale o kolejność przystępowania do grona apostołów. Rozróżnienie to wprowadził już św. Marek (Mk 15, 40). Imię Jakub pochodzi z hebrajskiego „skeb”, co znaczy „pięta”. Według pierwszej Księgi Mojżesza, kiedy Jakub, wnuk Abrahama, rodził się jako bliźniak z Ezawem swoim bratem, miał go trzymać za piętę (Rdz 25, 26).

Wśród apostołów było dwóch Jakubów.
Dla odróżnienia nazywani są Większy i Mniejszy, albo też Starszy i Młodszy. Przy tym prawdopodobnie nie chodziło o ich wiek, ale o kolejność przystępowania do grona apostołów. Rozróżnienie to wprowadził już św. Marek (Mk 15, 40). Imię Jakub pochodzi z hebrajskiego „skeb”, co znaczy „pięta”. Według pierwszej Księgi Mojżesza, kiedy Jakub, wnuk Abrahama, rodził się jako bliźniak z Ezawem swoim bratem, miał go trzymać za piętę (Rdz 25, 26).

Św. Jakub Większy jest tym, który jest wymieniany w spisie apostołów wcześniej – był powołany przez Jezusa, razem ze swym bratem Janem, jako jeden z Jego pierwszych uczniów (Mt 4, 21-22): święci Mateusz i Łukasz wymieniają go na trzecim miejscu, a święty Marek na drugim. Jakub i jego brat Jan byli synami Zebedeusza. Byli rybakami i mieszkali nad jeziorem Tyberiadzkim. Ewangelie nie wymieniają bliżej miejscowości. Być może, pochodzili z Betsaidy podobnie jak św. Piotr, Andrzej i Filip (J 1,44), gdyż spotykamy ich razem przy połowach. Św. Łukasz zdaje się to wprost narzucać, kiedy pisze, że Jan i Jakub „byli wspólnikami Szymona – Piotra” (Łk 5, 10). Matką Jana i Jakuba była Salome, która należała do najwierniejszych towarzyszek wędrówek Chrystusa Pana (Mk 15, 40; Mt 27, 56).

Jakub został zapewne powołany do grona uczniów Chrystusa już nad rzeką Jordan. Tam bowiem spotykamy jego brata Jana (J 1, 37). Po raz drugi jednak Pan Jezus wezwał go w czasie połowu ryb. Wspomina o tym św. Łukasz (Łk 5, 1-11), dodając nowy szczegół – że było to po pierwszym cudownym połowie ryb. Jakub należał do uprzywilejowanych uczniów Pana Jezusa, którzy byli świadkami wskrzeszenia córki Jaira (Mk 5, 37; Łk 8, 51), przemienienia na górze Tabor (Mt 17, 1nn; Mk 9, 1; Łk 9, 28) oraz modlitwy w Ogrójcu (Mt 26, 37). Żywe usposobienie Jakuba i Jana sprawiło, że Jezus nazwał ich „synami gromu” (Mk 3, 17). Chcieli bowiem, aby piorun spadł na pewne miasto w Samarii, które nie chciało przyjąć Pana Jezusa z Jego uczniami (Łk 9, 55-56). Jakub był wśród uczniów, którzy pytali Pana Jezusa na osobności, kiedy będzie
koniec świata (Mk 13, 3-4). Wreszcie był on świadkiem drugiego, także cudownego połowu ryb, kiedy Chrystus ustanowił Piotra głową i pasterzem swojej owczarni (J 21, 2). Ewangelie wspominają o Jakubie Starszym na 18 miejscach, co łącznie obejmuje 31 wierszy. W odniesieniu do innych Apostołów jest to bardzo dużo. Dzieje Apostolskie wspominają o św. Jakubie dwa razy: kiedy wymieniają go na liście Apostołów (Dz 1, 13) oraz przy wzmiance o jego męczeńskiej śmierci.
Z tej okazji św. Łukasz tak pisze: „W tym samym czasie Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana…” (Dz 12, 1-2). Jakuba stracono w 44 r. bez procesu – zapewne dlatego, aby nie przypominać ludowi procesu Chrystusa Pana i nie narazić się na jakieś nieprzewidziane reakcje. Było to więc posunięcie taktyczne. Dlatego także zapewne nie kamieniowano św. Jakuba, ale go ścięto w więzieniu. Euzebiusz z Cezarei, pierwszy historyk Kościoła (w. IV), pisze, że św. Jakub ucałował swojego kata, czym go tak dalece wzruszył, że sam kat także wyznał Chrystusa i za to sam natychmiast poniósł męczeńską śmierć. Jakub był pierwszym wśród Apostołów, a drugim po św. Szczepanie, męczennikiem Kościoła (zgodnie z przepowiednią Chrystusa – Mk 10, 39). W średniowieczu powstała legenda, że św. Jakub, zanim został biskupem Jerozolimy udał się najpierw zaraz po Zesłaniu Ducha Świętego do Hiszpanii. Tradycja ta powstała dlatego, ponieważ w wieku VII miano z Jerozolimy do Santiago de Compostela sprowadzić relikwie św. Jakuba. Jakub jest pierwszym patronem Hiszpanii i Portugalii. Niezależnie od tego, czy to prawda, był pierwszym biskupem Jerozolimy. Wg tradycji w VII wieku miano sprowadzić z Jerozolimy do Compostelli w Hiszpanii relikwie św. Jakuba. Nazwa Compostella ma się wywodzić od łacińskich słów Campus stellae (Pole gwiazdy), bowiem relikwie świętego, przywiezione najpierw do miasta Iria, zaginęły i dopiero w IX wieku miał je odnaleźć biskup, prowadzony cudowną gwiazdą. Hiszpańska nazwa Santiago znaczy zaś po polsku święty Jakub. Te dwie nazwy łączy się w jedno, stąd nazwa miasta dziś brzmi Santiago de Compostella. Tam do dzisiejszego dnia jest grób św. Jakuba. W wiekach średnich po Ziemi Świętej i Jerozolimie było to trzecie sanktuarium chrześcijaństwa. W katedrze genueńskiej oglądać można artystyczny relikwiarz ręki św. Jakuba, wystawiany na pokaz podczas rzadkich okazji. Święty jest patronem Hiszpanii i Portugalii; ponadto m. in. zakonów rycerskich walczących z islamem, czapników, hospicjów, szpitali, kapeluszników, pielgrzymów, sierot.
W ikonografii św. Jakub przedstawiany jest jako starzec o silnej budowie ciała w długiej tunice i w płaszczu lub pielgrzym w miękkim kapeluszu z szerokim rondem. Jego atrybutami są: bukłak, kij pielgrzyma, księga, miecz, muszla, torba, turban turecki, zwój.


Nabożeństwa

Msze Święte
Niedziele i święta
8.30 (dorośli), 10.00 (suma), 12.00 (dzieci), 17.00 (młodzież)
Dni powszednie
8.30, 17.00

Nabożeństwo Godzinki do NMP.
W każdą niedziele o 7.55.
Roraty
W adwencie codziennie w łączności z Mszą Św. o godz. 17.00
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
W Wielkim Poście, w każdy piątek w łączności z Mszą Św. o 17.00
Gorzkie żale
W Wielkim Poście, w każdą niedzielę o 17.00
Nabożeństwo Różańcowe
W październiku, codziennie w łączności z Mszą Św. o 17.00
Sakrament pokuty
10 minut przed Mszą Św.
Chrzest Św.
W niedziele, podczas Mszy Św.
I Komunia Św.
W niedzielę Zesłania Ducha Świętego na Mszy Świętej o godzinie 10.00
Bierzmowanie
Data zostanie podana w późniejszym terminie w ogłoszeniach duszpasterskich
Śluby
W soboty po ustaleniu terminu w biurze parafialnym
Odwiedziny chorych
Miasto
1-wszy piątek miesiąca od godziny 9:00 – ks. Proboszcz
Wioski
1-wsza sobota miesiąca od godziny 9:00 – Ks. Wikariusz
Namaszczenie chorych
Na zamówienie


Lokalizacja

Adres
89-500 Tuchola, ul. Chojnicka 28
Odpust
Świętego Jakuba Apostoła – 25 lipca
Porządek nabożeństw
Msze Święte
Niedziele i święta
8.30 (dorośli), 10.00 (suma), 12.00 (dzieci), 17.00 (młodzież)
Dni powszednie
8.30, 17.00