WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE– 2 Czerwiec 2019 r.

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE– 2 Czerwiec 2019 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W dniu dzisiejszym obchodzimy Wniebowstąpienie Pańskie i XII Święto Dziękczynienia. Z tej okazji po Mszach Świętych przed kościołem przeprowadzamy zbiórkę do puszek na Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie. Bóg Zapłać za ofiary.
2. Od soboty 01.06 rozpoczęliśmy modlitwy do serca Pana Jezusa codziennie w łączności ze Mszą Świętą wieczorną o godz. 17.00. Zapraszamy do udziału wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa w każdy dzień czerwca.
3. Dnia 06.06.1999 Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do Polski, przebywając z wizytą w Pelplinie poświęcił 3 dzwony dla naszego Kościoła. Mija 20 lat od tej historycznej chwili. Dziękujmy Panu Bogu za ten wielki przywilej oraz prośmy o Boże błogosławieństwo na dalsze lata dla naszej wspólnoty parafialnej a szczególnie dla fundatorów dzwonów.
4. Spowiedź w Kościele w dni powszednie o godz. 8.15 oraz 16.45 , Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w każdą środę o godz. 17.00. Godzinki w Niedzielę o godz. 7.55
5. Parafia Opatrzności Bożej w Tucholi – Rudzkim Moście wraz z Regionalnym Kołem Przyjaciół Radia Maryja zaprasza w poniedziałek dnia 3 czerwca 2019r na uroczystą Mszę św. o godz. 17.30 wszystkich, którym bliskie jest Radio Maryja i telewizja TRWAM, a nade wszystko Koła Przyjaciół Radia Maryja z naszego regionu Kujawsko – pomorskiego oraz Pomorskiego. Msza św. będzie na żywo transmitowana przez Telewizję Trwam i Radio Maryja. Po zakończeniu transmisji o godz. 20.00 wszyscy uczestnicy są zaproszeni na darmowy ciepły poczęstunek do Amfiteatru z drugiej strony kościoła . Od godz. 21.30 do godz. 23.35 zaproszeni goście wezmą udział w rozmowach niedokończonych w studio przy parafii w Radio Maryja
6. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie informuje o warunkach przyjęcia na studia w roku akademicki 2019/2020.Kandydaci, w tym tegoroczni maturzyści, winni do 11 lipca 2019 r. zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną(umówioną wcześniej telefonicznie – tel. 58 536 17 62) i osobiście złożyć w rektoracie WSD w Pelplinie następujące dokumenty:
1. podanie o przyjęcie, skierowane do J. E. Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny, Biskupa Pelplińskiego,
2. własnoręcznie napisany życiorys,
3. świadectwa moralności wystawione przez Księdza Proboszcza i Katechetę,
4. świadectwo dojrzałości w oryginale,
5. świadectwo ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten nie widnieje na świadectwie ukończenia szkoły średniej,
6. skrócony odpis aktu urodzenia,
7. metrykę chrztu i bierzmowania,
8. kopię dowodu osobistego (dwa egzemplarze) i książeczki wojskowej,
9. wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów(IRK: http://www.umk.pl/kandydaci/) i podpisany formularz podania,
10. cztery aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w tym jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK),
11. dwa egzemplarze wydrukowanej z systemu IRK i podpisanej umowy dotyczącej warunków odpłatności za usługi edukacyjne,
12. potwierdzenie dokonania wpłaty rekrutacyjnej (opłata w wysokości 85 zł – wpłacona na konto indywidualne, które kandydat otrzymuje po zarejestrowaniu się w IRK).
Alumni Pelplińskiego Seminarium są jednocześnie studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W związku z tym kandydaci winni zarejestrować się do 11lipca br. na stronie internetowej Uniwersytetu (www.umk.pl/kandydaci) i odbyć rozmowę kwalifikacyjną, która będzie miała miejsce 15 lipca 2019 r. o godz. 9:00w budynku Wydziału Teologicznego przy ul. Gagarina 37 w Toruniu. Obok rozmowy kwalifikacyjnej kryterium branym pod uwagę przy przyjęciu na studia będzie również wynik egzaminu dojrzałości. Przewidziany jest także drugi nabór, o ile nie zostanie wyczerpany limit miejsc na Wydziale Teologicznym UMK. O ewentualnym drugim naborze, terminie składania dokumentów i egzaminie wstępnym, będziemy informować na stronie internetowej WSD (www.seminariumpelplin.pl) po ich ogłoszeniu.
7. Dni Eucharystyczne miesiąca Czerwca. I Czwartek modlimy się o dobre i liczne powołania do służby kapłańskiej i zakonnej. W I piątek miesiąca przyjmujemy Komunię Świętą wynagradzającą i korzystamy ze spowiedzi świętej która jest na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Spowiedź święta przed Mszą Świętą w Kiełpinie o godz. 15.00.
8. Wszystkim solenizantom i jubilatom dnia dzisiejszego i nadchodzącego tygodnia, składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i wszelkiej pomyślności oraz opieki Matki Bożej i wstawiennictwa naszego patrona, św. Jakuba Apostoła.
Ks. Proboszcz Jan Pałubicki

Zapowiedzi Przedślubne
/8/III
Daniel Galiński – st. Wolnego, par. Bożego Ciała w Tucholi
oraz
Anita Dądela – st. Wolnego, par. św. Jakuba Apostoła w Tucholi
/9/I
Michał Szelmicki– st. Wolnego, par. św. Jakuba Apostoła w Tucholi
oraz
Dominika Jelińska – st. Wolnego, par. św. Jakuba Apostoła w Tucholi