II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 17 Marzec 2019 r.

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 17 Marzec 2019 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dziś II Niedziela Wielkiego Postu. Czas szczególnej zadumy i refleksji nad naszym życiem oraz wprowadzenia wyrzeczeń i umartwienia siebie, które w sposób fizyczny i duchowy oczyszczą nasze życie z przywar i słabości tego świata a przygotują nas do świętowania świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa
2. W Niedziele Wielkiego Postu, począwszy od Niedzieli 10.03.2019r w Kościele p.w. Bożego Ciała w Tucholi odbywają się kursy przedmałżeńskie dla tych którzy takiego kursu nie zrobili a mają zamiar w najbliższym czasie zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Kurs ten rozpoczyna się o godz. 16.40 w kościele parafii Bożego Ciała w Tucholi. Zapraszamy!!!
3. W Sobotę o godz. 17.00 Msza Święta dla kandydatów do bierzmowania i po niej spotkanie dla kandydatów z klas VII szkoły podstawowej.
4. Dzisiejsza kolekta na Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie, oraz przed kościołem dziś zbiórka do puszek na rzecz polskich Misjonarzy. W przyszłą Niedzielę 24 marca kolekta specjalna na potrzeby naszego Kościoła. Za wszystkie ofiary składamy „Serdeczne Bóg Zapłać”
5. W każdy piątek Wielkiego Postu zapraszamy wszystkich wiernych do Kościoła by uczestniczyć w nabożeństwach Drogi Krzyżowej. Nabożeństwo odbywać się będzie o godz. 17.00 w łączności z Mszą Świętą. Uczestnicząc w nabożeństwach Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej, można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, przyjęta Komunia Święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego)
6. W Niedziele Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali o godz. 17.00
7. Parafia pw. Św. Jakuba Apostoła w Tucholi oraz Biuro Fides Tour zaprasza do udziału w pielgrzymce śladami Św. Jana Pawła II oraz wybrane sanktuaria Włoch, w terminie od 07.09.2019r do 17.09.2019: Padwa, Asyż, Casci, Rzym, Watykan, Monte Cassino……i.t.d.
8. „Bóg zapłać” za wszelką życzliwość, modlitwy i składane ofiary. Wszystkim solenizantom i jubilatom dnia dzisiejszego i nadchodzącego tygodnia, składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i wszelkiej pomyślności oraz opieki Matki Bożej i wstawiennictwa naszego patrona, św. Jakuba Apostoła.
Ks. Proboszcz Jan Pałubicki

Droga Krzyżowa – Czym jest
W tradycji chrześcijańskiej termin „droga krzyżowa” funkcjonuje w kilku płaszczyznach. Przede wszystkim jest to męka Pańska, która została zakończona ukrzyżowaniem oraz śmiercią Jezusa. Poza tym droga krzyżowa to nabożeństwo w kościele katolickim oraz czwarta część tajemnicy bolesnej różańca świętego.O drodze krzyżowej jako męce Pańskiej dowiadujemy się z Pisma Świętego, a dokładnie – z Ewangelii. Wydarzenie to opisują wszystkie Ewangelie, czyli pisma Marka, Mateusza, Łukasza oraz Jana. Według nich, Chrystus miał wielu przeciwników, między innymi prominentnych dostojników żydowskich. Jeden z uczniów Jezusa – Judasz Iskariota – wydał Go, co doprowadziło do uwięzienia Pana. Jezus stanął przed Piłatem, który miał Go sądzić. Chrystus – decyzją zebranej ludności – został skazany na śmierć poprzez ukrzyżowanie.Droga do śmierci była pełna bólu i cierpienia. Pan Jezusa musiał nieść bardzo ciężki krzyż. Kilka razy upadał, był biczowany przez strażników, obdzierany z szat. Aby upamiętnić tamto wydarzenie chrześcijanie na całym świecie biorą udział w nabożeństwie zwanym właśnie drogą krzyżową. Jako wspólnota przeżywają męką Pańską podczas wspominania kolejnych stacji.
Do powstania i rozszerzenia się Drogi Krzyżowej przyczynił się najbardziej Holender zwany Adrichomiusem, przełożony klasztoru św. Barbary w Delft (+ 1585 roku). Ułożył on cykl Drogi krzyżowej w 12 stacjach wraz z komentarzem. Nabożeństwo Drogi krzyżowej w jego układzie rozszerzyło się pod koniec XVI wieku na całą Europę. Po dodaniu w XVII wieku dwóch ostatnich stacji: zdjęcie z krzyża i złożenie do grobu, Droga krzyżowa uzyskała ostateczny kształt, znany do dzisiaj. Stacja I: Jezus na śmierć skazany, Stacja II: Jezus bierze krzyż na swoje ramiona, Stacja III: Pierwszy upadek pod krzyżem, Stacja IV: Pan Jezus spotyka swoją Matkę, Stacja V: Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Jezusowi, Stacja VI: Weronika ociera twarz Jezusowi, Stacja VII: Drugi upadek pod krzyżem, Stacja VIII: Jezus spotyka płaczące niewiasty, Stacja IX: Trzeci upadek pod ciężarem krzyża, Stacja X: Jezus z szat obnażony, Stacja XI: Jezus do krzyża przybity, Stacja XII: Jezus umiera na krzyżu, Stacja XIII: Jezus z krzyża zdjęty, Stacja XIV: Jezus do grobu złożony.

Odeszły do domu Ojca….
Czesława Szulc – 13.03.2019r
Irena Flieger – 13.03.2019r
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie….

Caritas Diecezji Pelplińskiej
Zwraca się z prośbą o przekazanie
1% podatku dochodowego
na dzieła miłosierdzia Caritas
Nr KRS: 00000252333
Wesprzyjmy to dzieło