I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 10 Marzec 2019 r.

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 10 Marzec 2019 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dziś I Niedziela Wielkiego Postu. Czas szczególnej zadumy i refleksji nad naszym życiem iraz wprowadzenia wyrzeczeń i umartwienia siebie, które w sposób fizyczny i duchowy oczyszczą nasze życie z przywar i słabości tego świata a przygotuja nas przez POST, MODLITWĘ i JAŁMUŻNĘ do świętowania świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa
2. W Niedziele Wielkiego Postu, począwszy od dzisiejszej niedzieli 10.03.2019r w Kościele p.w. Bożego Ciała w Tucholi odbywać się będzie kurs przedmałżeński dla tych osób które takiego kursunie zrobiły a mają zamiar w najbliższym czasie zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Kurs ten rozpoczyna się o godz. 16.40 w kościele parafii Bożego Ciała w Tucholi. Zapraszamy!!!
3. W Sobotę o godz. 17.00 Msza Święta dla kandydatów do bierzmowania
i po niej spotkanie dla kandydatów z klas VIII szkoły podstawowej i III Gimnazjum.
4. Trwamy już od Środy Popielcowej w okresie Wielkiego Postu. W każdy piątek Wielkiego Postu zapraszamy wszystkich wiernych do Kościoła by w aktywnie uczestniczyć w nabożeństwach Drogi Krzyżowej Pana Jezusa. Nabożeństwo odbywać się będzie o godz. 17.00 w łączności z Mszą Świętą. Tego dnia obowiązuje POST. Jest to czas wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.(w okresie postu nie urządzamy hucznych zabaw).
5. W Niedziele Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żalów o godz. 17.00
6. Parafia pw. Św. Jakuba Apostoła w Tucholi oraz Biuro Fides Tour zaprasza do udziału w pielgrzymce śladami Św. Jana Pawła II oraz wybrane sanktuaria Włoch, w terminie od 07.09.2019r do 17.09.2019: Jasna Góra, Padwa, Asyż, Casci, Rzym, Watykan, Monte Cassino, San Giovanni Rotondo, Monte Sant Angelo, Manoppello, San Marino, Wenecja.
7. „Bóg zapłać” za wszelką życzliwość, modlitwy i składane ofiary. Wszystkim solenizantom i jubilatom dnia dzisiejszego i nadchodzącego tygodnia, składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i wszelkiej pomyślności oraz opieki Matki Bożej i wstawiennictwa naszego patrona, św. Jakuba Apostoła.
Ks. Proboszcz Jan Pałubicki

Jałmużna Wielkopostna
Jałmużna to obok modlitwy i postu podstawowy wymiar wielkopostnej pokuty.
Na jakie ogólne zasady należy zwracać uwagę przy praktykowaniu jałmużny
w życiu chrześcijańskim? – „Jałmużna dana ubogim jest jednym z podstawowych świadectw miłości braterskiej; jest ona także praktykowaniem pobożności, która podoba się Bogu” (KKK nr 2447). Do ćwiczeń wielkopostnych należy oprócz jałmużny i modlitwy również rozważanie Słowa Bożego, udział w nabożeństwach pasyjnych. Ważnym dziełem wielkopostnym może być pojednanie z osobami, z którymi jesteśmy skłóceni i przebaczenie naszym winowajcom. Pamiętajmy, że to wszystko ma służyć naszemu duchowemu odrodzeniu i pogłębieniu więzi z Chrystusem i braćmi. Wielki Post przeżyjemy naprawdę dobrze nie wtedy, gdy będziemy mnożyli w nim praktyki pobożne i uczynki miłosierdzia, ale jeśli ten czas przybliży nas do Boga i bliźnich. Pomoże nam w naszym nawróceniu. Otworzy nam oczy na obecność Chrystusa w cierpiących siostrach i braciach. Gdy chodzi o jałmużnę, naczelną zasadą jest pokora w jej udzielaniu. Chodzi o to,
aby wpierając materialnie potrzebujących, u zanować ich godność ludzką i chrześcijańską. Nie możemy wyciągać pomocnej dłoni do bliźniego, mając serce pyszne i butne. Jałmużna jest bardzo trudna, ponieważ wymaga od nas pokory. – Na czym ją budować? – Na świadomości tego, że my również wszystko otrzymujemy z ręki naszego Dobroczyńcy, którym jest Bóg. To, że powodzi nam się lepiej, że mamy poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego i nie przeżywamy lęku o jutro, jest łaską. Jeśli Bóg obdarza nas swoimi dobrami w taki sposób, że nie sprawia nam to przykrości i nie jest ciężarem, również my powinniśmy dzielić się z innymi w takim stylu. Druga zasada dotycząca jałmużny: nie może ona być „byle czym”, czymś „danym na odczepnego”, „dla świętego spokoju”.
Taki dar upokarza i rani, a nie dźwiga i cieszy. Ojcowie Kościoła zalecali post,
by zaoszczędzić na lepszym jedzeniu i podzielić się z głodnymi. Taka jałmużna kosztuje, jest „osobista” i z pewnością ma moc zasługującą przed Bogiem. I jeszcze jedna rzecz: jałmużna chrześcijańska jest mądra. Trzeba wykorzystywaćadar rozumu i roztropności. Chodzi o to, aby nie być łatwowiernym, nie pozwalać wykorzystywać się różnego typu naciągaczom i oszustom, którzy żerują na naszych uczuciach.

Odszedł do domu Ojca….
Tadeusz Kołodziejski – 05.03.2019r
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie….