V NIEDZIELA ZWYKŁA – 10 Luty 2019 r.

V NIEDZIELA ZWYKŁA – 10 Luty 2019 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Celebrujemy dzisiaj V Niedzielę Zwykłą, Pan Jezus chce byśmy wypłynęli na głębie życia z Bogiem i Jego słowem. Prośmy Ducha Świętego o siłę i dary potrzebne do stawienia czoła przeciwnościom i grzechom doczesnego świata. Przyjmijmy Jezusa i Jego słowo powołania i nawrócenia do serca.
2. W Niedzielę o 12.00 Msza Święta i po niej spotkanie dla dzieci do I-wszej Komunii Św.
3. W Sobotę o godz. 17.00 Msza Święta dla kandydatów do bierzmowania i po niej spotkanie dla kandydatów z klas III gimnazjum i VIII szkoły podstawowej.
4. 11 Lutego Obchodzimy ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO, tego dnia po Mszach Świętych o 8.30 i 17.00, będzie można uzyskać SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH. Zapraszamy wszystkich potrzebujących sakramentu by otworzyli się na moc działania Ducha Świętego i Darów którymi Bóg obdarowuje tych, którzy z wiarą przyjmują namaszczenie świętym olejem.
5. W dniu dzisiejszym, kolekta specjalna na potrzeby naszego Kościoła. Za złożone ofiary na ten cel, składamy serdeczne „Bóg Zapłać”
6. Próba scholi parafialnej w każdy czwartek miesiąca o godz. 16.00, można się również zapisywać do scholi na każdej próbie, jak i do wspólnoty ministrantów po Mszach Św.
7. Z kalendarza liturgicznego:
Poniedziałek – 11.02.2019r., – ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO
Czwartek – 14.02.2019r., Świętych CYRYLA MNICHA I METODEGO BISKUPA– PATRONÓW EUROPY – Święto
8. „Bóg zapłać” za wszelką życzliwość, modlitwy i składane ofiary. Wszystkim solenizantom i jubilatom dnia dzisiejszego i nadchodzącego tygodnia, składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i wszelkiej pomyślności oraz opieki Matki Bożej i wstawiennictwa naszego patrona, św. Jakuba Apostoła…
Ks. Proboszcz Jan Pałubicki

Sakrament namaszczenia chorych
Namaszczenie chorych jest to sakrament, który udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi doświadczonemu ciężką chorobą lub starością.W Biblii ukazany jest w liście św. Jakuba. Czytamy: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5, 14-15). Stosowny czas na przyjęcie namaszczenia chorych zachodzi wtedy, gdy wierny staje wobec niebezpieczeństwa śmierci z powodu choroby lub starości. Sakrament chorych chrześcijanin może przyjmować ile razy zostaje dotknięty ciężką chorobą; również wtedy, gdy nastąpiło nasilenie choroby. Sakrament udzielany jest przez kapłanów, używając oleju poświęconego przez biskupa, a w razie potrzeby przez kapłana, który namaszcza chorego. Do istoty tego sakramentu należy namaszczenie czoła i rąk chorego, z towarzyszącą modlitwą o specjalną łaskę płynącą z tego sakramentu. Skutki specjalnej łaski sakramentu namaszczenia chorych są następujące:
– zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla dobra chorego i całego Kościoła,
– umocnienie do przyjmowania po chrześcijańsku cierpień związanych z chorobą lub starością, oraz ulgę w cierpieniach
– przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty,
– powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu chorego,
– przygotowanie na przejście do życia wiecznego.

Sakrament Chrztu Świętego przyjęli:
Piotr Filip Mendzilan – dn. 10.02.2019r
Patryk Paweł Gumiński – dn. 10.02.2019r

Okulista zasiadający w komisji wojskowej pyta poborowego:
– Czy widzicie tam jakieś litery?
– Nie widzę.
– A widzicie w ogóle tablicę?
– Nie widzę.
– I bardzo dobrze, bo tam nic nie ma. Zdolny!