Rzymskokatolicka Parafia

Św. Jakuba Apostoła

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 25 Lutego 2024 r.

1. Motyw gór jest często przywoływany w Piśmie Świętym jako miejsce zawiązywania relacji między Bogiem a ludźmi. Wydarzenia na górskich szczytach są również znakiem wypełnienia Starego Testamentu i nadejścia Nowego. Niespełniona ofiara na górze Moria zapowiada dopełnioną ofiarę Jezusa na górze Kalwarii. Jak niegdyś Abraham miał wydać swego syna na ofiarę, tak Bóg Ojciec ofiarował swego Syna za zbawienie świata. […]

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 18 Lutego 2024 r.

1. Postać Noego została opisana w wydarzeniach prehistorii biblijnej. Okres ten nie odnosi się do Izraela, lecz do historii ludzkości w ogóle. Niebezpieczeństwo potopu zostało zażegnane dzięki próbie posłuszeństwa i ufności Noego. Owa postawa spotkała się z przychylnością Boga, który zawiązał z ludzkością pierwsze przymierze, nazywane noachickim. Zaś w Ewangelii Jezus woła: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże”. […]

VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 11 Lutego 2024 r.

1. Synonimem słowa „trędowaty” jest „wykluczony”. Pod nazwą trądu kryły się wszelkie poważne zmiany na skórze człowieka. Księga Kapłańska zawiera przepisy Prawa, które niezwykle restrykcyjnie odnosiło się do osób dotkniętych tą chorobą. Bezwzględne przestrzeganie przepisów miało na celu zapewnienie sanitarnej higieny w społeczeństwie oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii. Człowiek dotknięty trądem w ówczesnym społeczeństwie był już za życia umarły, gdyż […]

V NIEDZIELA ZWYKŁA – 04 Lutego 2024 r.

1. Gdy nam coś dolega, szukamy ratunku i pomocy u lekarza. W niemniejszym stopniu szukamy wsparcia u Jezusa, w którego „ranach jest nasze zdrowie”. Wszechmoc Boga objawia się w tym, że zdolny jest On przywrócić człowiekowi zdrowie zarówno duszy, jak i ciała. Zatem Szymon i Andrzej zapraszają Jezusa do swego domu, aby uzdrowił teściową Szymona. Podobnie i tłum z Ewangelii […]

Skip to content